HISTORIE V LETECH 2006-2010

2006-2007

2007
Kulturní činnost zahájila SDH Libice n/D pořádáním hasičského plesu. Tento rok se podařilo obstarat velmi bohatou tombolu. Zklamáním byla malá účast, kolem 150 platících návštěvníků.
V dubnu složka jako v minulých letech připravila pro spoluobčany již tradiční pálení čarodějnic v areálu u rybníka Doubravák. Dřevo umožnil ve svém lese těžit městys, na stavbě samotné hranice se podíleli i nečlenové, převážně rodiče dětí, zábavný program pro malé účastníky zajistila ZŠ. Ani chladné počasí neodradilo od hojné účasti.

Vystoupení akordeonového dětského souboru Pohoda z Havlíčkova Brodu odstartovalo spolupráci SDH s p.Ladislavem Bambuchem na celkem třech akcích v letních měsících, všechny byly situovány do prostoru náměstí. Složka vždy obstarala pořadatelskou službu a občerstvení. Kromě již uvedené akce se dále jednalo o představení národopisného souboru Dúbravěnka z Dubňan a Mozartovo Requiem.

Příjemná atmosféra zavládla na každoročním setkání hasičů, jejich přátel, rodinných příslušníků a jiných pozvaných hostů na chaloupce u rybníka. Jistě k tomu přispělo slunné počasí, čerstvé domácí uzené a country hudba.

V tomto roce došlo k opětovnému oživení družby s SDH Libice nad Cidlinou.

Výjezdová jednotka zasahovala u požáru zinkovny v Chotěboři, rodinného stavení v Lánech a bytové jednotky v Chotěboři. Tematické cvičení zaměřené na evakuaci DM v Nové Vsi prověřilo její připravenost.

Dobré umístění v okrskovém kole nebylo potvrzeno v následujících soutěžích v Habrech, ani v Poháru IZS Kamenné Lhotě. Po pětileté odmlce se mladí hasiči úspěšně zapojili do hry Plamen.
Brigádnickou činností byla upravována chaloupka i její okolí, stejně tak byl organizován sběr starého železa. Nejvíce času i energie se ale věnovalo údržbě hasičské techniky.

2008

Masopustní průvod
9. února jsme pořádali již třetí ročník novodobého masopustního průvodu Libickou Lhotkou a Libicí nad Doubravou. Celý den bylo krásné slunečné počasí, na masopust bohužel spíše jarní než zimní. Odezva veřejnosti byla velice příjemná, průvod prošel Libicí bez problémů a bez jakéhokoliv konfliktu. Občané vyjádřili podporu této tradici i nečekaně vysokou finanční částkou. Úvod i závěr masopustu se odehrál v hostinci U Bambuchů, kde nacházíme pravidelně velice dobré zázemí. K obědu jsme opět využili prostory místního obchodu pana Josefa Klepetky, který nám vyšel vstříc. Celý den byl zakončen taneční zábavou v místním hostinci. Další masopust plánujeme na rok 2011.

   

Schůze výboru
22. února se konala schůze výboru SDH, kde se podrobně připravoval plán oslav 125. výročí založení našeho sboru. Zároveň se vytvořil seznam členů, kteří budou navrženi na vyznamenání.

Rekonstrukce areálu u rybníka
23. února jsme ve spolupráci s Úřadem městyse Libice nad Doubravou začali upravovat příjezdové cesty k areálu u rybníka, přistoupili jsme k rozšíření chaty a k celkové rekonstrukci celého areálu, který jsme v letošním roce využili k mnoho sportovním a kulturním akcím. Konečné úpravy trvali až do poloviny května. Bylo zde odděláno mnoho brigádnických hodin, ale výsledek stojí zato. V příštím roce však bude nutné pokračovat v dalších úpravách.

Sběr starého železa
14. března jsme provedli sběr starého železa v Libici nad Doubravou a Libické Lhotce. Celý výtěžek byl použit na zajištění plánovaných oslav k 125. výročí založení našeho SDH.

Schůze výboru
24. dubna se konala další schůze výboru SDH na které se zajišťovalo personální obsazení k provedení zázemí čarodějnic, Pohádkového lesa, oblastního kola mladých hasičů a oslav samotných.

Pálení čarodejnic
30. dubna jsme opět připravili ve spolupráci se ZŠ a MŠ Libice nad Doubravou tradiční pálení čarodějnic v areálu u rybníka v Libici nad Doubravou. Hasiči zajistili stavbu hranice, malých ohýnků k opékání uzeniny, občerstvení pro návštěvníky a také hudbu k tanci a poslechu. Základní škola připravila různé soutěže pro děti včetně programu vyhlášení soutěže o nejlepší masku čarodějnice. Ceny pro soutěžící děti jsme zajistili od sponzorů.

  

Pohádkový les
Ve čtvrtek 8. května pořádál DDM Junior v Chotěboři tradiční akci pro rodiče a děti Pohádkový les, která byla zakončena v hasičském areálu u rybníka Doubravák v Libici nad Doubravou. Při této příležitosti jsme zajišťovali občerstvení v cíli a připravili jsme přítomným ukázky od využití staré hasící techniky až po moderní. Nutno podotknout, že odezva na naši práci byla velice kladná. Jistě tomu přispělo velice krásné slunečné počasí. Celé akce se zúčastnilo přibližně 800 lidí z celého okolí. Více informací naleznete na stránkách DDM Junior Chotěboř.

 

Členská schůze
V pátek 9. května se uskutečnila v kulturním domě mimořádná členská schůze SDH Libice nad Doubravou vázaná k 125. výročí založení našeho sboru. Při této příležitosti jsme předali vyznamenání a ocenění navrženým členům sboru, dále náš SDH převzal z rukou krajského starosty SH ČMS p. Františka Grubauera vyznamenání – Čestný prapor SH ČMS za dlouholetou příkladnou práci. Řekli jsme si něco k historii složky, měli jsme možnost nahlédnout do připravených fotoalb z předchozí činnosti. Po slavnostní večeři s přípitkem pokračoval program volnou taneční zábavou při živé hudbě.

Oblastní kolo hry Plamen
V neděli 11. května jsme pořádali v rámci oslav výročí založení našeho sboru v areálu u rybníka v Libici nad Doubravou oblastní kolo hry Plamen mladých hasičů, za účasti 12 družstev mladších a starších žáků. Pěkná, i když velice náročná soutěž složená ze štafet a požárního útoku byla trošičku vypjatá neustálými připomínkami rozhodčích, kteří nasadili laťku příliš vysoko. Naše družstva se v žádném případě neztratila, když mladší žáci obsadili 3. místo a starší 2. místo a zajistili si tak postup na okres, kam již předtím zamířili dorostenci.

Oslavy výročí založení
Ve dnech 17. – 18. května jsme si připomenuli 125. výročí založení SDH Libice nad Doubravou. V sobotu 17. května proběhla okrsková soutěž žen a mužů. Naši muži skončili na 8. místě a ženy na 3. Celá soutěž probíhala za velice krásného počasí, škoda jen, že umístění našich družstev nedopadlo podle plánovaných představ. Organizační přípravy nám všem zabrali mnoho času, který pak chyběl na lepší přípravu družstev k soutěži. Nutné je podotknout, že družstvo žen je po několika letech nově vytvořené. Družstvo mužů se i přes horší umístění stejně kvalifikovalo na okresní kolo do Havlíčkova Brodu.
Odpolední program vyplnili svými ukázkami profesionální hasiči z Chotěboře, včetně ukázky zásahu z nové výsuvné plošiny. Svá umění též předvedla naše žákovská družstva, což se líbilo především rodičům a příbuzným dětí.
Na závěr proběhlo námětové cvičení na hořící stavbu, kterou postupně hasili všechny generace libických hasičů za použití historické i moderní techniky. Tečku za sobotním programem pak udělala nebývale silná bouřka s přívalovým deštěm a kroupami, takže jsme ještě museli do samého večera odklízet naplavené bláto z pole na silnici z Libice do Lhůty.

   

   

  

V neděli 18. května pokračovali oslavy slavnostní mší svatou za všechny libické hasiče včetně žehnání historického praporu, který jsme si nechali na vlastní náklady zhotovit. K praporu nám připojil pamětní stuhu Kraje Vysočina připojil hejtman kraje pan Miloš Vystrčil, který tímto činem vyzdvihl naši práci pro dobrou věc, že si nás váží. Poté byl položen věnec k pomníku padlých v První světové válce a po zaznění státní hymny jsme v průvodu s mažoretkami a s hudbou přešli do KD, kde program oslav pokračoval. Původně měl být program v areálu Pilnova statku, ale vzhledem k trvalému dešti musel být přemístěn do KD. Tam znovu vystoupily mažoretky ve volném programu, zatančil národopisný soubor Kalamajka a celé oslavy zakončilo vystoupení dechové kapely Golčovanka.

   

Námětové cvičení
9. června jsme se zúčastnili námětového cvičení na statku Doubravka v Chotěboři. Vyjela obě auta obsazena dvanácti lidmi, což je velice slušná účast.

Soutěž
15. června se naše mládežnická družstva zúčastnila dětské soutěže ve Vepříkově. Hezká soutěž byla neustále přerušována dešťovými přeháňkami, čímž se dost protáhla. Mladší žáci skončili 2. starší pak 5.

Požár
19. června jsme byli vyzváni k likvidaci požáru bytu v Chotěboři. Opět vyjela obě auta za účasti 11 lidí. Požár to byl minimální, hořelo pouze křeslo v bytě.

Námětové cvičení
20. černa jsme opět vyjeli k námětovému cvičení, tentokrát na DVPM Slavíkov, při účasti sedmi lidí jsme zajišťovali dálkovou dopravu vody. Při tomto cvičení bylo zajištěno občerstvení formou grilované kýty a sudu piva.

Soutěž v požárním útoku
28. června se naše družstvo žen zúčastnilo soutěže v požárním útoku na cvičišti v Dopkově. Družstvo žen bylo jediné, a tak přivezlo dva poháry.

Noční soutěž
5. července se družstvo žen i mužů zúčastnilo noční soutěže v Habrech. Ženy skončily 8., muži 18.

Schůze výboru
11. července se konala schůze výboru SDH, na které byly vyhodnoceny oslavy, které byly finančně velice nákladné. Přes veškeré výdaje bylo konstatováno, že měly vysokou úroveň a staly se tak největší kulturní akcí v Libici tento rok. Původní obavy z toho, že sbor zůstane bez finančních prostředků se nenaplnily.

Požár
26. července jsme asistovali při požáru budovy v Chotěboři. Deset členů výjezdové jednotky likvidovalo hořící střechu této budovy.

Rozloučení
7. srpna jsme se rozloučili se členem našeho SDH panem Josefem Dymákem. Zemřel ve věku 63 let.

Rozloučení
5. září jsme se rozloučili se členem našeho SDH panem Rudolfem Zárubou. Zemřel ve věku 58 let.

Pohár IZS
20. září jsme se představili na soutěži o pohár IZS v Chotěboři. Vzhledem k mnoha absencím bylo velice těžké dát soutěžní družstvo dohromady. Konečné umístění neodpovídalo původním představám, skončili jsme až 26. Vzhledem k tomu, že příští ročník pořádáme právě my, nic moc.

 

2009

Schůze výboru
9. ledna se konala první schůze výboru v tomto roce, na které především došlo k aktualizaci členů výjezdové jednotky. Také jsme rozhodli o zakoupení nové sportovní stříkačky.

Hasičský ples
21. února jsme pořádali v kulturním domě v Libici nad Doubravou tradiční hasičský ples s tombolou. K tanci a poslechu zahrála taneční skupina Garde. Původní obavy z malé účasti se nenaplnily. Přítomných 137 platících především libických občanů vytvořilo velmi dobrou atmosféru plesu.

   

Josefovská zabíjačka
21. března jsme pořádali staročeskou Josefovskou zabíjačku spojenou s prodejem masných výrobků a masa samotného. Byl k vidění celý průběh zabíjačky, což bylo jistě pro mnohé zajímavá podívaná. Na místě bylo možné ochutnat čerstvý ovar, prdelačku, jitrnice, jelita, tlačenku, případně řízek či guláš. Vše proběhlo před hasičskou zbrojnicí v Libici nad Doubravou v sobotní dopoledne 21. března od ranních hodin. Domů si pak všichni mohli odnést za rozumnou cenu všechny jmenované výrobky včetně syrového masa. Nechybělo ani dobré pivo, víno a k zabíjačce neodmyslitelná slivovice.

Úklid garáží
Během dubna došlo k vyklizení garáží v prostoru bývalého JZD, které nyní vlastní Městys Libice nad Doubravou. Jedna z těchto garáží byla uvolněna právě pro potřebu SDH Libice nad Doubravou. Bude se nadále využívat namísto staré zbrojnice, kterou jsme byli nuceni vrátit novým majitelům libického zámku.

Sběr starého železa
3. dubna byl proveden každoroční sběr starého železa v Libici nad Doubravou a Libické Lhotce. Výtěžek jsme použili na doplnění výbavy pro soutěže mladých hasičů a družstva žen.

Pálení čarodejnic
30. dubna jsme se postarali ve spolupráci se ZŠ a MŠ Libice na Doubravou o tradiční pálení čarodějnic.

 

Cesta pohádkovým lesem
8. května končila v areálu u rybníka již podruhé Cesta pohádkovým lesem, kterou pořádal DDM Junior Chotěboř. Opět jsme připravili zázemí v cíli pro plánovaných zhruba tisíc lidí. Účast byla opravdu veliká a lidem se u nás opravdu líbilo. Škoda jen, že nádherný den byl zakončen prudkou bouří s krupobitím.

Hra Plamen
10. května se naše mládežnická družstva zúčastnila obvodního kola celostátní hry Plamen, která se konala ve Vepříkově. Mladší žáci skončili 4. a starší žáci 6. S odstupem času můžeme v klidu konstatovat, že nás vážně poškodili rozhodčí při provedení požárního útoku. Vše si naše žákovská družstva vynahradila o čtrnáct dní později opět ve Vepříkově při poháru starosty SDH, kde s přehledem celou soutěž vyhrála.

   

   

   

   

Okrsková soutěž
16. května se naše soutěžní družstva zúčastnila okrskové soutěže ve Svinném. Hezká soutěž probíhala v neobvyklém terénu. 100 m překážek se po dešťové přeháňce běhalo bez kladiny a do prudkého kopce, požární útok se naopak běhal z kopce dolů. Ženy skončily čtvrté a muži jedenáctí.

   

   

Stavba pevné základny
Během května jsme začali s přípravou stavby pevné základny pro hasičské stříkačky v areálu u rybníka. Základna byla vytvořena ze zámkové dlažby a je odvodněna. A také jsme zhotovili rozkládací taneční parket. V tomto měsíci jsme poprvé zajistili posezení s občerstvením na chatě u rybníka pro soutěžní družstva žen, mužů a členy výjezdové jednotky. Náklady s tím spojené byly pokryty z účastnického poplatku.

   

   

Posezení
V samotném závěru května jsme připravili tradiční posezení členů SDH a pozvaných hostů na chatě u rybníka při uzeném, dobrém pití a při skvělé country kapele. Celá akce se uskutečnila opět za velikého zájmu a stala se v kalendáři našich aktivit pevným bodem.

  

I. libický parket
27. června jsme pořádali I. libický parket v areálu Pilnova statku, na kterém hrála hudební skupina Styl. I když se proti nám postavilo počasí, atmosféra byla skvělá. Důvodem pořádání parketů je jistota příjmu z výčepu.

Poháry
Během letních měsíců se nic mimořádného nedělo, zúčastnili jsme se pouze několika pohárů. Aktivní v tomto směru bylo především družstvo žen pod vedením zkušeného trenéra pana Miloslava Klepetky, které se účastnilo mnoha soutěží.

  

Pohár IZS
19. září nastal pro náš sbor vrchol roku, jelikož jsme pořádali soutěž – prověrku výjezdových jednotek, známou pod názvem „Pohár IZS“ a „Pohár poslance parlamentu ČR.“ Této soutěži předcházely mohutné přípravy, jak úpravy terénu, stavby překážek, organizačního zajištění včetně obsazení stánků a pod… zapojeno bylo kolem třiceti členů SDH i našich rodinných příslušníků. Ve školní jídelně se pro soutěžící a pořadatele smažilo na 600 řízků.  Soutěže se zúčastnilo 41 soutěžních družstev, což byla v historii této soutěže druhá nejvyšší účast. Všechnu snahu a úsilí o to, aby se všichni v Libici cítili dobře, umocnilo krásné slunečné počasí a teplo. Naše družstvo skončilo na skvělém 10. místě a to byl příjemný sportovní úspěch. Z ohlasů a došlých zpráv můžeme konstatovat, že jsme se této soutěže dobře zhostili, všem se u nás líbilo a odjeli spokojeni a to je i s ohledem na finanční výtěžek z této akce to největší zadostiučinění pro všechny zapojené.

Staročeské zabíjačkové hody
14. listopadu jsme ještě jednou v letošním roce připravili staročeské zabíjačkové hody ze tří prasat. Opět jsme zhotovili zabíjačkové pochutiny, pro představu –  do prodeje šlo 380 jitrnic, 19 tlačenek, 80 litrů zabíjačkové polévky, 25 litrů guláše a spousty krup a masa. Při této příležitosti se vypily dva sudy piva, deset litrů slivovice, pět litrů rumu atd… Prodalo se opět vše. Pravděpodobně se bude v této aktivitě pokračovat.

   

  

Výroční členská schůze
12. prosince se v hostinci U Bambuchů konala výroční členská schůze SDH Libice nad Doubravou.

2010

Tento rok byl pro SDH výjimečný především tím, že sbor nečekala akce tak velkých rozsahů jako v minulých letech. Šlo spíše o každoroční již dobře zaběhlou činnost jako je např. pálení čarodějnic ve spolupráci se ZŠ a MŠ či podzimní staročeská zabíjačka. 04. března jsme provedli jarní sběr železa v Libici a Libické Lhotce. Posbírali jsme na čtyři vozy železného šrotu a tak jsme si přišli při současné výkupní ceně na velice slušné peníze, které chceme investovat právě do modernizace chaty u rybníka a do modernizace naší nové klubovny. 05. prosince se konala tradiční mikulášská obchůzka. Do pokladny Sboru dobrovolných hasičů přybyla částka 2 335,- Kč. Tyto prostředky hasiči využijí při dalších akcích pořádaných pro děti.

Z kulturních akcí je nutné zmínit organizační pomoc při realizaci velkého podniku, koncertu Carmina Burana. Zde dle osvědčených a minulostí prověřených pravidel zajišťoval sbor venkovní občerstvení a pořadatelskou službu.

Hasičský ples

20. února jsme pořádali v místním kulturním domě hasičský ples, na kterém hrála hudebním hudební skupina Styl. Vzhledem k tomu, že náš ples byl v Libici nad Doubravou jediný, účast především místních občanů byla vysoká. I přes trvající hospodářskou krizi se nám podařilo zajistit bohatou tombolu. Hlavní cenu věnovalo železářství Albrecht.

Hasiči spolupracovali se spol. Obecní lesy a zeleň, s. r. o.. Pro výdělek stavěli oplocenky na Barovicích a nad Lhůtou. Získané peníze investovali do rekonstrukce chaty u rybníka. Byla vyměněna kuchyňská linka, udělána betonová podlaha, položeno lino, připojen bojler na teplou vodu. Na podzim byla zhotovena samostatná elektrická přípojka vhodná pro velký odběr elektřiny, do této doby zde chyběla.

V požárním sportu bylo dosaženo slušných výsledků. V areálu u rybníka se pořádalo obvodové kolo mladých hasičů. Přes velkou zimu, déšť, který podmáčel závodní dráhy, děti uspěly a získaly tak možnost reprezentovat sbor v okresním kole hry Plamen. Dařilo se i družstvu žen.

Členové VJ byli vybaveni 2 komplety sestávající se z bot, helmy, rukavic, zásahových obleků, kukel. Náklady činily 60 tisíc Kč, přičemž na 23 tisíc Kč byla uplatněna dotace, rozdíl hradil městys.
Výjezdová jednotka v lednu odstraňovala sníh ze střechy ve Svojsíkově ulici v Chotěboři. V dubnu zasahovala při likvidaci požáru stodoly ve Vísce. V červenci členové VJ odstraňovali spadlý strom z vozovky u Hranic, čerpali vodu z 5 sklepů v ulici Na Skalce a Sokolohradská. V srpnu ve večerních hodinách vyjela naše VJ k většímu požáru rodinného domu na Rušinově. Nezbytností bylo soustavné proškolování jednotlivých členů, zvyšování jejich odbornosti a pochopitelně udržování hasičské techniky.

Výroční členská schůze
11. prosince se v hostinci U Bambuchů konala výroční členská schůze SDH Libice nad Doubravou.
Zpráva o činnosti SDH Libice n/D za rok 2010 (186 kB)

   

   

Zpět: Historie v letech 1883 – 2005
Dále: Historie v letech 2011 – 2015

Comments are closed.