HISTORIE V LETECH 2021-2025

2021

Činnost sboru byla v tomto roce velice poznamenána koronavirovou pandemií. Z důvodů zákazů pořádání jakýchkoli akcí a shromáždění se nekonaly žádné tradiční akce a ani výroční valná hromada.

2022

Zpráva o činnosti SDH v roce 2022

SDH v Libici n/D má v současné době celkem 145 členů a 3 přispívajících členů (vedených pouze u sboru).
Výbor SDH a jeho činnost v roce 2022
Výbor našeho sboru se sešel v tomto roce celkem 7krát. Tento počet tak přímo odpovídá činnosti sboru v daném roce. Výbor se schází především před plánovanými akcemi, nebo při důležitých rozhodnutích. Všem jeho členům patří velké poděkování za odpovědnou práci, za odpovědnost, se kterou se práci ve složce věnují. Účast na schůzích bývá většinou 100%. Ke svým zasedáním výbor SDH využíval opět především zázemí hostince U Bambuchů, klubovnu v hasičské zbrojnici a jednou zasedací místnost ÚM.

Nejdůležitější rozhodnutí výboru SDH v r. 2022:
• vybrat a odevzdat včas členské příspěvky a hlášení o činnosti za rok 2022 na OSH
• podat daňové přiznání
• zajistit účast delegátů na shromáždění delegátů
• zajištění pálení čarodějnic včetně stavby hranice
• podpořit účast soutěžních družstev na okrskovém kole v soutěži v požárním sportu
• zajistit účast mladých hasičů na obvodovém kole
• připravit a zorganizovat 1. kolo HB turné mladých hasičů
• připravit a zorganizovat noční soutěž VCŽH
• podpořit MH v účasti postupové soutěže hry Plamen a v účasti HB turné
• určit termín a připravit VVH
• roznést pozvánky na VVH
• připravit program VVH

Nové hasičské auto: 26.2.2022 bylo za přítomnosti pozvaných hostů a zástupců sboru slavnostně uvedeno do poplachového plánu HZS Kraje Vysočina nové hasičské auto Iveco Daily. Automobil Iveco má šestimístnou jednoprostorovou kabinu se sedaly ve dvou řadách. V předním nárazníku je zabudovaný naviják. Za kabinou je účelová nástavba z hliníkových profilů s roletami. Vozidlo je vybaveno osvětlovacím stožárem, elektrocentrálou, kalovým čerpadlem plovoucím čerpadlem, motorovou pilou, dvěma dýchacími přístroji a dalším vybavením. Poté následoval raut pro přítomné hosty na Pilnově statku.

Oprava požární stříkačky: Požární stříkačka byla po květnové poruše odvezena na generální opravu. Ta se nakonec vyšplhala na závratných 125 000 Kč. Výbor proto požádal zastupitelstvo městyse o finanční výpomoc. Zastupitelstvo schválilo finanční dar sboru ve výši 100 000 Kč + 25 000 na činnost sboru.

Brigády: Jedná se především o údržbu prostoru kolem chat u rybníka. Zajišťujeme též údržbu celé plochy sportoviště, především před soutěžemi a při cvičeních. V květnu se uskutečnil úklid lesa pro Obecní lesy a zeleň. Poděkování přišlo v vzápětí v podobě finančního ohodnocení.

Spolupráce s SDH Libice nad Cidlinou: Částečné navázání kontaktů se členy SDH Libice nad Cidlinou přes jednoho jejich člena, který má nedaleko chalupu. Několik zástupců dorazilo do Libice, kde jim byla umožněna prohlídka zbrojnice a techniky, poté následovalo malé posezení v hostinci U Bambuchů při sledování hokejového zápasu. Uvidíme, zda se podaří rozvoj této družby.

Čarodějnice: Tradiční akce s jistou účastí veřejnosti. Nejpopulárnější je ta část programu, kdy jsou připraveny hry pro děti, opékání špekáčků na malých ohních a samotné zapálení hranice. Následné posezení není pro přítomné nijak zvlášť atraktivní. Poděkování patří ZŠ a MŠ Libice n/D za připravený program pro děti a za dodané dřevo na stavbu hranice od ÚM Libice n/D. Ceny pro děti zakoupil SDH Libice ze zisku z Mikuláše.

Okrsková soutěž, Příjemky: Účast všech tří družstev (ženy, muži a starší muži). Muži se umístili na krásném druhém místě. Poté následovalo malé posezení v hasičské zbrojnici.

Český den proti rakovině: Již tradiční akce mladých hasičů, při které je realizován roznos kytiček. Během akce se vybralo neuvěřitelná částka 9 463 Kč.

HB Turné MH a okresní kolo dětí: 15.5.2022 proběhlo v Libici 1. kolo HB turné mladých hasičů v požárním útoku. I přes mírné organizační nedostatky se soutěž povedla, i když pro naše mladé hasiče výsledkově úplně nevyšla. Během května ještě proběhlo okresní kolo dětí.

Velká cena Železných hor: Za zmínku stojí především zájem soutěžních družstev o tuto soutěž, a to nejen z okresu Havlíčkův Brod. V letošním ročníku se v Libici sešlo 30 soutěžních družstev žen i mužů. Rádi se k nám vrací a je celkově velmi kladně hodnocená. Je to soutěž náročná na přípravu i samotnou organizaci, i přes mírné nedostatky v organizaci se snažíme o všechny co nejlépe postarat, aby odjeli spokojeni.

72 hodin pro lidi, přírodu a místo kde žiješ: Již celkem oblíbená dobrovolnická akce, pořádaná kolektivem mladých hasičů. Účast opět vysoká, proto se podařilo uklidit velkou plochu lesního prostoru.

Další důležité aktivity, které stojí za zmínku:
• v prosinci 2021 bylo rozneseno 19 dárkových balíčků jubilantům, kterým nemohl být doručen v době jejich jubilea díky koronavirové pandemii a s tím spojených restrikcí
• od letošního roku se již daří dárkové balíčky doručovat podle plánu
• v únoru jsme měli naplánovaný hasičský ples, ale restrikce to nakonec nedovolily

Poděkování pro:
• Velitele a členy výjezdové jednotky za jejich práci a nasazení i během pandemie v letech 2020-2022
• Lucii Berákové za vedení pokladny a účetnictví
• Vladimíra Stehna za správu webu a vedení administrativy
• Jaroslava Alinče za vedení chaloupky u rybníka
• Vedoucí mládeže za celoroční aktivity mladých hasičů
• Jaromíra Saidla za natření sochy sv. Floriána naproti hasičské zbrojnici
• Miroslava Bureše za mimořádný přínos při zajištění cen do soutěže HB turné
• Jana Řípu za zajištění soutěží a akcí
• COOP družstvo HB za zajištění zásobování občerstvení při akcích a soutěžích a za ceny do soutěží
• Zastupitelstvo městyse Libice na Doubravou, starostu městyse, radu městyse za finanční podporu sboru, stavbu zázemí u rybníka, za pomoc s oslavami 140. let od založení sboru
• všem ostatním za činnost a odvedenou práci v uplynulém roce
• občanům Libice n/D za podporu

ZPRÁVA VELITELE VJ ZA ROK 2022 

V letošním roce se počet členů jednotky zvýšil, do jednotky přišli mladí hasiči, kteří dosáhli potřebného věku. Jednotka má v současné době 17 členů, kteří mají podepsanou smlouvu s ÚM. Co se týče školení daří se nám udržovat počty odborně způsobilých osob na počtech které požaduje HZS. Formát školení se kvůli koronavirové pandemii opět změnil. Nyní probíhá přeškolení přes e-lerning, kdy se hasič přes počítač přihlásí do kurzu. Dále musí projít veškerou látku a každé z devíti témat ukončit úspěšným průběžným testem. Počet průběžných testů není omezen. Po dokončení všech testů je hasič připuštěn do závěrečného testu na který má ovšem pouze 2 pokusy. Výhodou školení přes počítač je to že se každý může věnovat školení jak se mu to hodí, nevýhodou je větší složitost výuky. Celkově hodnotím školení e-lerningem jako výhodnější.

Ve vybavení jednotky došlo na začátku roku k nahrazení dopravního automobilu Avia 31 zcela novým dopravním automobilem Iveco Daily. Iveco má šestimístnou jednoprostorovou kabinu se sedaly ve dvou řadách. V předním nárazníku je zabudovaný naviják. Za kabinou je účelová nástavba z hliníkových profilů s roletami. Vozidlo je vybaveno osvětlovacím stožárem, elektrocentrálou, kalovým čerpadlem plovoucím čerpadlem, motorovou pilou, dvěma dýchacími přístroji a dalším vybavením. Dále současné době probíhá nákup zásahových obleků přileb rukavic pro členy jednotky.

A nyní již k samotné zásahové činnosti.

  • Kvůli intenzivní těžbě při probíhající kůrovcové kalamitě a občasným povětrnostním extrémům se počet zásahů neustále zvyšuje a v letošním roce evidujeme celkem 25 událostí. (rok 2021 – 21 událostí; rok 2020 – 16 událostí ). Pro porovnání rok 2014 – 7 událostí.
  • Z letošních 25 výjezdů bylo 18 požárů, 4 technické pomoci 1 námětové cvičení a 2 plané poplachy z nesprávného vyhodnocení situace. Zásahy bych vyjmenoval a některé ve stručnosti popsal.
  • Lesní požáry po pálení byly na Horním Vestci 12.3. a 13.3.; ve Vísce 14.3. ; ve Ždírci nad Doubravou 23.3.; v Hostětínkách 29.6. a na Vyhnálově 1.11.
  • Dále jednotka vyjížděla 2x k zahoření sazí v komíně v Chotěboři 16.3. a 15.9.; k požáru odsávání v zinkovně firmy Alka 18.2. Jednotka také likvidovala požár lisu na slámu a okolního porostu v Bezděkově 26.7. Jednotka také zasahovala u třech požárů v průmyslových objektech na zpracování organických hmot. Požár peletovací linky v Podmoklanech 14.1.; požár zásobníku na piliny firmy Biotech ve Ždírci nad Doubravou dne 9. 3. a rozsáhlý požár lakovny firmy Intermont v Krucemburku ze 7.-8.4., který kvůli velikosti a stavební složitosti objektu likvidovalo přes 100 hasičů ze 16 jednotek téměř 2 dny. Na místě byl nasazen i demoliční bagr z HZS Hlučín. Z naší jednotky se zásahu zúčastnilo 7 členů.
  • Z technických pomocí šlo o stromy na silnici, navádění LZS a pátrání po pohřešované osobě na Barovicích 23.5. Zde byl nasazen i vrtulník s termovizní a byla prohledána poměrně velká oblast. Paní se úspěšně podařilo najít až druhý den ráno. Z planých poplachů bych zmínil výjezd z 26.7. kdy byl po šesté hodině ranní oznámen hustý kouř z lesa mezi Bílkem a Bezděkovem. Průzkumem bylo později zjištěno že jde o kouř z hořícího národního parku u Hřenska a jednotka se poté vrátila zpět na základnu.
  • Výčtem událostí je zpráva u konce a já bych závěrem chtěl všem, kteří se do páce zapojili nebo nás v ní podporovali poděkovat.

Velitel výjezdové jednotky

ZPRÁVA VEDOUCÍCH KOLEKTIVU MH

Na začátek bychom chtěli říct, že jsme moc rádi, že už je vše ve starých kolejích a můžeme se opět scházet a soutěžit. Jelikož v minulém roce (2021) žádná výroční schůze nebyla, rádi bychom zmínili i to, co jsme v tomto roce dělali, kdy bylo možné se scházet.

Prioritou a hlavní náplní pro nás byl jako každý rok hasičský sport. Začali jsme se opět scházet v září 2021. Zahájili jsme přípravu na nový ročník hry Plamen, který začíná závodem požární všestrannosti. Scházeli jsme se pravidelně ve středu a v pátek, abychom ho s přehledem zvládli. I tento rok jsme si vyzkoušeli branný závod nanečisto, který jsme připravili u rybníka Doubravák, s námi si ho zaběhli i mladí hasiči z SDH Bezděkov.

2.10.2021 jsme se zúčastnili už naostro závodu požární všestrannosti ve Ždírci nad Doubravou. Do Ždírce jsme vyrazili s jednou hlídkou mladších dětí a se třemi hlídkami dětí starších. Umístění – mladší 10. ze 40 hlídek a starší 9., 15., 33. z 53 hlídek, což bylo slibným startem pro jarní část. Dále jsme si v říjnu udělali oslavu zakončení roku, kde každý mladý hasič dostal hrneček a čokoládu.

Samozřejmě nezapomínáme ani na další nehasičské aktivity. Pravidelně se účastníme projektu Český den proti rakovině. Tentokrát se k nám přidal i SDH Lhůta a můžeme se pyšnit částkou 8 007 Kč, která byla zaslána na konto Ligy proti rakovině. Další projekt, kterého se účastníme pravidelně je projekt 72 hodin. Zvládli jsme zasázet necelých 1 000 malých stromků, což byl skvělý výkon.

Po zimní pauze jsme se přehoupli do března roku 2022, kdy jsme se začali scházet a trénovat. Měli jsme možnost využít multifunkční místnost v naší škole, za což moc děkujeme. Jako první akce v tomto roce nás čekala brigáda. Účastnilo se nás asi 50, proto jsme udělali spoustu práce, za kterou jsme byli následně finančně odměněni.

30.4.2022 jsme měli za úkol připravit si hasičské stanoviště na Pálení čarodějnic, myslím si, že jsme se toho zhostili velmi dobře. Byli jsme pečlivě připravení a náležitě ustrojení.

Na obvodové kolo hry Plamen jsme byli perfektně připraveni a mohli jsme tedy vyjet do nedaleké Malče. Za SDH Libice nad Doubravou nastoupilo jedno družstvo starších a jedno družstvo mladších. Oba dva týmy předvedli neskutečné výkony, mladší se umístilo na třetí příčce a starší družstvo obsadilo příčku první, tudíž se dostali do okresního kola. Velkým zklamáním pro nás ale bylo, že se nerozdávaly medaile, protože o ty fakt jde.

Následné okresní kolo probíhalo v Havlíčkově Brodě. To je vždy pro starší náročnější, protože mají více disciplín, ale myslím, že jsme to zvládli dobře a ostuda se nekonala. Obsadili jsme krásné 7. místo.

Další náročná akce, která nás čekala v tomto roce bylo Havlíčkobrodské turné. Na této soutěži jsme se účastnili vždy s 5 družstvy. Turné mělo 4 soutěže, my jsme vyjeli jen na tři, protože jedna soutěž pravidelně vychází na naší pouť a nikdo nechce přijít o kachnu. První soutěž turné se konala tady u nás v Libici, další pak ve Ždírci nad Doubravou a poslední v Herálci. Někdy byly úsměvy a někdy slzy, prostě to tak bývá, každopádně jsme dokázali obsadit v mladších 19.,20. příčku a ve starších pak příčky 14., 24., 26..

Nezaháleli jsme a mezi soutěžemi turné jsme toho ještě spoustu stihli. Vyrazili jsme na soutěž do Chotěboře, kam také jezdíme každý rok. Je to soutěž o pohár starosty města Chotěboře, kde děti běží požární útok. Tuto soutěž musíme vyzdvihnout, protože jsme odsud odjížděli opravdu šťastní. Mladší se umístili na 2.,5. místě a starší na 1., 3., 5. místě. Cinklo to a my jsme to pořádně oslavili.

I v tomto roce nás čekala další spousta akcí. Na konci školního roku, jsme se rozloučili pořádným mejdanem s přespáním u rybníka, měli jsme připravené aktivity a nebyl nikdo, kdo by zůstal čistý včetně nás vedoucích.
Po letní pauze jsme vyrazili v srpnu na letní tábor, který se konal na Chloumku. Pojali jsme to trošku jinak a nazvali tento tábor „Kdo přežije Chloumek“. Rozdělili jsme se do 4 týmů, soutěžili mezi sebou a získávali body. I po jistých nepříjemnostech si troufáme říct, že to byla velice vydařená akce, kterou jsme si všichni užili a odjížděli jsme spokojení.

I tento rok jsme nezaháleli v nehasičských aktivitách a znovu se účastnili Českého dne proti rakovině. Během něhož se vybralo neuvěřitelná částka 9 463 Kč, která byla zaslána na konto Ligy proti rakovině. Dalším projektem bylo „72 hodin“, při kterém jsme uklidili pořádný kus lesa.

Ještě než se dostaneme k závěru, tak bychom chtěli zmínit, že v podstatě všechny naše starší děti se od začátku roku 2022 věnovali divadlu, které si jako každý rok připravila paní učitelka Májová ze ZŠ Libice nad Doubravou. Našim dětem patří velký obdiv, protože se kolikrát stalo, že po dlouhé soutěži Havlíčkobrodského turné šli ještě na zkoušku. Premiéra divadla Noci na Karlštejně se odehrála 15.6.2022 u nás v Libici a bylo to naprosto úžasné. Další Noc na Karlštejne se hrála v sokolovně v Chotěboři a ještě je čeká jedno představení a to 3.1.2023, takže kdo ještě neviděl, rozhodně doporučujeme.

Jsme si vědomi toho, že bez podpory sboru, bez dobře přepraveného materiálu, bez podpory Jitky Rutschové, Zuzany Kovačkové a dalších, a především bez podpory rodičů a prarodičů bychom takto skvělých výsledků nikdy nedosáhli a ani neměli tak pestrou činnost. Takže obrovské DÍKY!

vedoucí mladých hasičů

 

Zpět: Historie v letech 2016 – 2020
Dále: Historie v letech 2021 – 2025

Comments are closed.