SIRÉNY ANEB CO ZNAMENAJÍ?

Zkouška sirén

Tento signál slouží pro ověření funkčnosti jednotlivých zařízení a vytvoření návyku obyvatelstva. Zkouška sirén bývá prováděna zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00 až 12:15 hodin.
Stálý signál po dobu 140 sekund.

zkouška sirén

Stálý signál po dobu 140 sekund.

 

Požární poplach

požární poplach

Přerušovaný signál po dobu 60 sekund.

Tento signál je určen pro svolání jednotek dobrovolných hasičů a NEVARUJE před nebezpečím.
V případě elektronické sirény je napodobován zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ

 

Všeobecná výstraha

Všeobecná výstraha

Kolísavý signál po dobu 140 sekund

Tento signál jako jediný VŽDY VARUJE před nebezpečím.

V okamžiku, kdy zaslechneme kolísavý signál sirény, tedy signál „Všeobecná výstraha“, je nutno vždy počítat s tím, že nastala mimořádná událost a nepodceňovat situaci.
Následující zásady neplatí, pokud je jisté, že siréna varuje před povodní!

  1. Předně bychom měli zachovat klid, nepropadat panice a uvědomit si, o který signál se skutečně jedná.
  2. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečné látky, proto je řešením ukrýt se do nejbližší budovy, ideálně do vyššího patra. Většina nebezpečných látek se šíří při zemi, proto nikdy nevyhledávejme úkryt v podzemních prostorách.
  3. Riziko zasažení nebezpečnou látkou můžeme ještě snížit tím, že utěsníme nebo přelepíme otvory kolem dveří a oken a přesuneme se do místnosti na opačné straně, než je zdroj nebezpečí (pokud dokážeme určit místo úniku nebezpečné látky). Nezapomeneme vypnout klimatizaci.
  4. Zapneme rozhlasový a televizní přijímač a řídíme se dalšími pokyny, které obdržíme prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání nebo prostřednictvím megafonů na vozech hasičů a policie.
  5. Důležitou zásadou je nikam netelefonovat. V kritické situaci je celá infrastruktura přetížena a je důležitější umožnit spojení pro záchranné organizace. Velmi nezodpovědné je volat dětem do školy a chtít, aby se rychle přišly schovat domů. Zaměstnanci škol mají své postupy a vědí, jak se zachovat. Svým jednáním bychom děti vystavovali zbytečnému riziku.
  6. Neměli bychom zapomínat ani na starší nebo zdravotně postižené sousedy. Především neslyšící jsou odkázáni pouze na naši pomoc, protože se nemusí o nebezpečí vůbec dozvědět.
  7. Připravíme se na možnost vyhlášení evakuace.

Veškeré informace na této stránce jsou převzaty ze stránek WWW.VARUJEMEVAS.CZ.

Comments are closed.