MLADÍ HASIČI

2022

– Zpráva o činnosti mladých hasičů 2022

ZPRÁVA VEDOUCÍCH KOLEKTIVU MH ZA ROKY 2021-2022

Na začátek bychom chtěli říct, že jsme moc rádi, že už je vše ve starých kolejích a můžeme se opět scházet a soutěžit. Jelikož v minulém roce (2021) žádná výroční schůze nebyla, rádi bychom zmínili i to, co jsme v tomto roce dělali, kdy bylo možné se scházet.

Prioritou a hlavní náplní pro nás byl jako každý rok hasičský sport. Začali jsme se opět scházet v září 2021. Zahájili jsme přípravu na nový ročník hry Plamen, který začíná závodem požární všestrannosti. Scházeli jsme se pravidelně ve středu a v pátek, abychom ho s přehledem zvládli. I tento rok jsme si vyzkoušeli branný závod nanečisto, který jsme připravili u rybníka Doubravák, s námi si ho zaběhli i mladí hasiči z SDH Bezděkov.

2.10.2021 jsme se zúčastnili už naostro závodu požární všestrannosti ve Ždírci nad Doubravou. Do Ždírce jsme vyrazili s jednou hlídkou mladších dětí a se třemi hlídkami dětí starších. Umístění – mladší 10. ze 40 hlídek a starší 9., 15., 33. z 53 hlídek, což bylo slibným startem pro jarní část. Dále jsme si v říjnu udělali oslavu zakončení roku, kde každý mladý hasič dostal hrneček a čokoládu.

Samozřejmě nezapomínáme ani na další nehasičské aktivity. Pravidelně se účastníme projektu Český den proti rakovině. Tentokrát se k nám přidal i SDH Lhůta a můžeme se pyšnit částkou 8 007 Kč, která byla zaslána na konto Ligy proti rakovině. Další projekt, kterého se účastníme pravidelně je projekt 72 hodin. Zvládli jsme zasázet necelých 1 000 malých stromků, což byl skvělý výkon.

Po zimní pauze jsme se přehoupli do března roku 2022, kdy jsme se začali scházet a trénovat. Měli jsme možnost využít multifunkční místnost v naší škole, za což moc děkujeme. Jako první akce v tomto roce nás čekala brigáda. Účastnilo se nás asi 50, proto jsme udělali spoustu práce, za kterou jsme byli následně finančně odměněni.

30.4.2022 jsme měli za úkol připravit si hasičské stanoviště na Pálení čarodějnic, myslím si, že jsme se toho zhostili velmi dobře. Byli jsme pečlivě připravení a náležitě ustrojení.

Na obvodové kolo hry Plamen jsme byli perfektně připraveni a mohli jsme tedy vyjet do nedaleké Malče. Za SDH Libice nad Doubravou nastoupilo jedno družstvo starších a jedno družstvo mladších. Oba dva týmy předvedli neskutečné výkony, mladší se umístilo na třetí příčce a starší družstvo obsadilo příčku první, tudíž se dostali do okresního kola. Velkým zklamáním pro nás ale bylo, že se nerozdávaly medaile, protože o ty fakt jde.

Následné okresní kolo probíhalo v Havlíčkově Brodě. To je vždy pro starší náročnější, protože mají více disciplín, ale myslím, že jsme to zvládli dobře a ostuda se nekonala. Obsadili jsme krásné 7. místo.

Další náročná akce, která nás čekala v tomto roce bylo Havlíčkobrodské turné. Na této soutěži jsme se účastnili vždy s 5 družstvy. Turné mělo 4 soutěže, my jsme vyjeli jen na tři, protože jedna soutěž pravidelně vychází na naší pouť a nikdo nechce přijít o kachnu. První soutěž turné se konala tady u nás v Libici, další pak ve Ždírci nad Doubravou a poslední v Herálci. Někdy byly úsměvy a někdy slzy, prostě to tak bývá, každopádně jsme dokázali obsadit v mladších 19.,20. příčku a ve starších pak příčky 14., 24., 26..

Nezaháleli jsme a mezi soutěžemi turné jsme toho ještě spoustu stihli. Vyrazili jsme na soutěž do Chotěboře, kam také jezdíme každý rok. Je to soutěž o pohár starosty města Chotěboře, kde děti běží požární útok. Tuto soutěž musíme vyzdvihnout, protože jsme odsud odjížděli opravdu šťastní. Mladší se umístili na 2.,5. místě a starší na 1., 3., 5. místě. Cinklo to a my jsme to pořádně oslavili.

I v tomto roce nás čekala další spousta akcí. Na konci školního roku, jsme se rozloučili pořádným mejdanem s přespáním u rybníka, měli jsme připravené aktivity a nebyl nikdo, kdo by zůstal čistý včetně nás vedoucích.

Po letní pauze jsme vyrazili v srpnu na letní tábor, který se konal na Chloumku. Pojali jsme to trošku jinak a nazvali tento tábor „Kdo přežije Chloumek“. Rozdělili jsme se do 4 týmů, soutěžili mezi sebou a získávali body. I po jistých nepříjemnostech si troufáme říct, že to byla velice vydařená akce, kterou jsme si všichni užili a odjížděli jsme spokojení.

I tento rok jsme nezaháleli v nehasičských aktivitách a znovu se účastnili Českého dne proti rakovině. Během něhož se vybralo neuvěřitelná částka 9 463 Kč, která byla zaslána na konto Ligy proti rakovině. Dalším projektem bylo „72 hodin“, při kterém jsme uklidili pořádný kus lesa.

Ještě než se dostaneme k závěru, tak bychom chtěli zmínit, že v podstatě všechny naše starší děti se od začátku roku 2022 věnovali divadlu, které si jako každý rok připravila paní učitelka Májová ze ZŠ Libice nad Doubravou. Našim dětem patří velký obdiv, protože se kolikrát stalo, že po dlouhé soutěži Havlíčkobrodského turné šli ještě na zkoušku. Premiéra divadla Noci na Karlštejně se odehrála 15.6.2022 u nás v Libici a bylo to naprosto úžasné. Další Noc na Karlštejne se hrála v sokolovně v Chotěboři a ještě je čeká jedno představení a to 3.1.2023, takže kdo ještě neviděl, rozhodně doporučujeme.

Jsme si vědomi toho, že bez podpory sboru, bez dobře přepraveného materiálu, bez podpory Jitky Rutschové, Zuzany Kovačkové a dalších, a především bez podpory rodičů a prarodičů bychom takto skvělých výsledků nikdy nedosáhli a ani neměli tak pestrou činnost. Takže obrovské DÍKY!

vedoucí mladých hasičů

2019

– Zpráva o činnosti mladých hasičů 2019

ZPRÁVA VEDOUCÍCH KOLEKTIVU MH ZA ROK 2019

V loňském roce působilo v oddíle mladých hasičů 31 dětí. Na jaře se k nám připojily 3 děti a na podzim také 3. Je nutné zdůraznit, že se tyto děti aktivně účastní činnosti, a to nás velmi těší.

Jako každý rok je pro nás stěžejní soutěž hra Plamen a Havlíčkobrodské turné. Nezanedbali jsme ani charitativní aktivitu Český den proti rakovině. Na konto Ligy proti rakovině jsme zaslali 8722 Kč. Tato akce je už tak tradiční, že kdybychom vám kytičky nenabídli, asi byste se divili, a to je moc fajn. Na podzim jsme se účastnili akce 72 hodin. Troufneme si říci, že tato „nehasičská“ akce je už tak tradiční jako zmiňované kytičky.

O prázdninách v srpnu jsme si udělali víkendové soustředění ve Ždírci nad Doubravou. Soustředění jsme uskutečnili ve spolupráci s SDH Bezděkov. Dohromady se nám sešlo 26 dětí. Myslíme si, že se nám víkend vydařil a na některé hry nikdo z nás nezapomene. Jsme rádi, že máme s Bezděkovem tak dobré vztahy a po víkendovém soustředění jsou ještě lepší.

Teď už se dostáváme k tzv. hasičině. Přípravu jsme začali výročkou v ZŠ Maleč, kde jsme přespali z 15.2 na 16.2. 2019. Na jaře nás čekalo jako první obvodové kolo hry Plamen, které se konalo v Bezděkově. Zde se účastnily 2 družstva mladších. Mladší A skončilo na 1. místě a mladší B se umístily na příčce šesté, byl to veliký úspěch, protože toto družstvo běželo úplně poprvé. Do starší kategorie nastoupilo pouze jedno družstvo, které ale se vší parádou dokázalo zvítězit. Do okresního kola nám tedy postoupila 2 družstva. Okresní kolo se konalo v Havlíčkově Brodě 25.5.2019. Na této soutěži nám to znovu zacinkalo. Mladší družstvo obsadilo stříbrnou příčku. Starší skončily sedmí.

Havlíčkobrodské turné bylo zahájeno 2.6.2019. ve Ždírci nad Doubravou, kde jsme si to velice užili, protože bylo velké teplo a osvěžení v kádi bylo i trošku příjemné pro všechny, co se nedokázali ubránit. Další turné nás čekalo v Nové Vsi u Světlé, kde jsme si naopak užili pořádnou zimu a déšť. Tady se nám moc nedařilo a obsadili jsme horší příčky. Po prázdninovém odpočinku jsme znovu vyrazili na turné tentokrát do Habrů. Toto turné nám vždy vychází na naší pouť, ale to nás neodradí a zúčastnili jsme se soutěže se všemi družstvy a vyplatilo se. Mladší A si vybojovali druhé místo. Zároveň se nám ale nedařilo, protože právě tady jsme dostali to jediné „déčko“ za celé turné. Moc nás to mrzelo, jelikož to byli naši nejmenší, kteří měli tak dobře nakročeno. Poslední turné se konalo v Herálci 15.9.2019. Těšili jsme se opět z druhého místa mladšího A. V Herálci jsme se dozvěděli celkové výsledky Havlíčkobrodského turné. Mladší nám skončili čtvrtí pouze o 2 body, dále pak třináctí a sedmnáctí. Starší obsadili příčku patnáctou a devatenáctou. Je třeba připomenout, že v každé kategorii bylo kolem 35 družstev.

Po skončení turné jsme začali trénovat na branný závod. Nechyběl tedy i zkušební závod, který jsme uskutečnili okolo Bezděkova ve spolupráci s SDH Bezděkov.

5.10.2019 jsme absolvovali závod požární všestrannosti v Nové Vsi u Světlé se čtyřmi družstvy. Bohužel jsme nedokázali vytvořit družstev více, ale snažili jsme se, aby děti byly spokojené a propůjčili jsme jich pár do Bezděkova. Mohly se tedy účastnit. Na jaře budeme pokračovat se štafetami a útoky.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám vytváří podmínky pro činnost. Především rodičům a hlavně sboru, který nám zajišťuje materiál a stará se o areál u rybníka. To největší dík však patří Jitce Rutschové. Za mnohaletou činnost s mladými hasiči, za to, kolik dokázala odchovat generací dětí, a hlavně za to, že se nadále podílí a organizuje charitativní akce. Takže DÍKY!

vedoucí mladých hasičů

2018

DO NOVÉ SEZONY S NOVOU VÝBAVOU 🙂 (16.3.2018)

2017

SEZNAM MLADÝCH HASIČŮ (k 1.5.2017)

MLADŠÍ STARŠÍ DOROST VEDOUCÍ
Bačkovský Ondřej
Klepetková Veronika
Kovačková Kateřina
Krumlová Denisa
Krumlová Eliška
Ludvíková Nikola
Němcová Eliška
Pleskačová Agáta
Řípová Adéla
Řípová Tereza
Slanařová Markéta
Souček Adam
Souček Šimon
Sysr Vojtěch
Velehrach Radek
Zborníková Lucie
Bačkovský Vít
Jelínková Gabriela
Klepetko David
Kruml Jakub
Ludvík Matěj
Marková Václava
Musil Karel
Němec Michal
Němcová Lenka
Němcová Renata
Pleskač Jan
Prokš Petr
Prošková Kristýna
Prošková Simona
Rutschová Anna
Slanař Tomáš
Stehnová Kateřina
Sysrová Vendula
Zárubová Karolína
Zborníková Nela
Marek Dušan
Němec Petr
Pleskač Antonín
Pleskačová Leona
Samková Michaela
Stehnová Tereza
Sysrová Martina
Klepetko Miloslav
Rutschová Jitka
Řípa Jan
Řípová Andrea

2016

– ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ V ROCE 2016 /FOTO/ ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ V ROCE 2016
– Zpráva o činnosti mladých hasičů 2016 

Zpráva o činnosti mladých hasičů v roce 2016

V oddíle pracovalo minulý rok 42 dětí. Jedná se o děti, které se aktivně zapojují do činnosti a velmi nás těší, jejich přístup jak k tréninku, tak k soutěžím. V letošním roce MH svou činnost zpestřili mnohými „nehasičskými“ aktivitami.

V březnu jsme navázali spolupráci s Gymnáziem Chotěboř a podpořili jejich akci „Sportuj a pomáhej“. Využili jsme posilovnu, horolezeckou stěnu i tělocvičnu. Velmi nás zasáhla zpráva o onemocnění Klárky z Bezděkova. Rozhodli jsme se rychle a butony s nápisem Pomáhám Klárce pak zdobily mnohé návštěvníky čarodějnic. Vybráno bylo celkem 11 870 Kč. Za 14 dní nabízeli MH žluté kytičky měsíčníku lékařského v rámci Českého dne proti rakovině a občané byli opět vstřícní a naše SDH zaslalo na účet Ligy proti rakovině 5 227 Kč. Starší děti si připravily v rámci programu čarodějnic i dvě hasičské disciplíny, rozdávaly za splnění fairtradové čokolády a lízátka. V srpnu 21 dětí strávilo 3 dny na soustředění, tentokráte v Uhelné Příbrami. První školní den vyrazilo 40 dětí z Libice vlakem do Jihlavy, ti mladší navštívili zábavní park Robinson, měli zdarma vstup. To byla odměna za vítězství v okresním kole hry Plamen. Ti starší pokračovali do Laser arény, kde si vychutnali laser game. Tento výlet se velmi líbil. Na začátku října MH v prostoru za kostelem sv. Jiljí rozvěsili na stromy výstavu upozorňující na náročnou výrobu bot v Bangladéši. 15.10. jsme se společně s rodiči zapojili do kampaně 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žijeme. I letos se sešlo hodně účastníků. Celkem 53 jich odjelo z Libice do lokality Chloumek, kde čistili les. Výčtem uvedených akcí by se mohlo zdát, že se mladí vzdali hasičiny, ale to není pravda, ta je pro ně stěžejní.

Přípravu začali výročkou v ZŠ Maleč, kde přespali z 28. na 29.1. Na obvodové kolo kry Plamen připravili 4 družstva, v každém bylo 9 dětí. V Malči tedy závodilo za Libici celkem 36 MH. Umístění bylo opět dobré, mladší i starší postoupili do okresního kola. Tady se rozhodně neztratili, starší byli 6. a mladší dokonce ve své kategorii zvítězili. To je veliký úspěch, vyhrát okresní kolo, když si uvědomíme, kolik družstev musíte porazit, abyste se mohli vůbec této úrovně zúčastnit a ještě zvítězit mezi těmi nejlepšími v okrese. HB turné bylo zahájeno v Libici. Naši se neztratili a medaile na krku zářily. Dařilo se i v Chotěboři, Bezděkově, Nové Vsi u Světlé, Kameni i Pohledu. Z každých závodů si naše družstva odvážela medaile. V kategorii mladších jsme byli 3., 5. a 14., v kategorii starších 4., 13. a 15. místo. Je třeba připomenout, že v každé kategorii bylo kolem 35 družstev. O dobré připravenosti svědčí i to, že z 35 startů jsme pouze dvakrát udělali takovou chybu, že jsme byli diskvalifikováni. HB turné jsme absolvovali se 6 družstvy, což je v okrese rarita. 1.10. jsme v Habrech se 6 družstvy, tedy 30 dětmi absolvovali závod požární všestrannosti. Na jaře ji doplní štafety a útok.

Přípravu velmi usnadnilo vybudování přípojky vody do kádě. Poděkování patří všem rodičům za podporu a trpělivost, se kterou s námi absolvují závody, vozí na ně děti a zapojují se i do přípravy. Poděkování patří i fotbalovému klubu, na termínech soutěží vždy dohodnou předem a vychází si vstříc.

vedoucí mladých hasičů

SEZNAM MLADÝCH HASIČŮ (k 31.05.2016)

MLADŠÍ STARŠÍ DOROST VEDOUCÍ
Bačkovský Ondřej
Klepetková Veronika
Kovačková Kateřina
Krumlová Denisa
Krumlová Eliška
Ludvíková Nikola
Němcová Eliška
Němcová Lenka
Němcová Renata
Pleskačová Agáta
Prokš Petr
Prošková Kristýna
Řípová Adéla
Slanařová Markéta
Souček Adam
Souček Šimon
Zborníková Lucie
Bačkovský Vít
Jelínková Gabriela
Klepetko David
Kruml Jakub
Ludvík Matěj
Marková Václava
Musil Karel
Němec Michal
Pleskač Antonín
Pleskač Jan
Pleskačová Leona
Prošková Simona
Rutschová Anna
Samková Michaela
Slanař Tomáš
Stehnová Kateřina
Stehnová Tereza
Sysrová Vendula
Zárubová Karolína
Zborníková Nela
Boháč Petr
Culek Jan
Hanzal Jiří
Marek Dušan
Michal Daniel
Němec Petr
Pleskačová Hana
Sysrová Martina
Klepetko Miloslav
Rutschová Jitka
Řípa Jan
Řípová Andrea

2015

– ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ V ROCE 2015 /FOTO/ ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ V ROCE 2015
– Zpráva o činnosti mladých hasičů 2015 

Dovolte nám, abych vás v krátkosti seznámili s naší činností v uplynulém roce. Oddíl měl 49 členů, včetně dorostenců, a je nejpočetnějším v okrese Havlíčkův Brod. Velmi nás těší, že libické děti mají o hasičinu zájem, že se věnují činnostem, které probíhají právě tady u nás, v Libici.

V loňském roce jsme se soustředili na, pro nás stěžejní, soutěže, jako je hra Plamen a Havlíčkobrodské turné. Nezanedbali jsme ani charitativní aktivitu Český den proti rakovině, na konto Ligy proti rakovině jsme zaslali 5 040,- Kč. Tato akce je už tak tradiční, že nám připadá, že kdybychom vám kytičky nenabídli, asi byste se divili, a to je moc fajn. Na podzim jsme se poprvé zapojili do celonárodní kampaně 72 hodin. Na přelomu července a srpna přes 30 dětí stanovalo ve Ždírci n/D v areálu tamějších hasičů.

Jak už jsme zmínili, jsme velmi početný oddíl, takže tomu byla uzpůsobena i příprava na obvodové kolo hry Plamen, startovala nám v kategorii mladších i starších dvě družstva, tj. celkem 38 dětí. Že to zvládly skvěle, jste mohli vidět tady u rybníka, kde se obvod pořádal. Ze 4 družstev postoupila 3 do okresního, kde v kategorii mladších obsadili 3. místo a stejně tak v kategorii starších družstvo A bylo 3., družstvo B mělo velkou smůlu, protože během soutěže se celkem 4 zranili, skončili 10. Tady bychom se ještě zastavili u složení reprezentujícího družstva mladších. Protože v den konání okresního kola probíhaly jazykové zkoušky, na okrese nás reprezentovali ti nejmladší, tedy ti méně zkušení. Vůbec nepřeháníme, když řekneme, že jsou skokany roku či největším objevem sezony a že jsme na ně víc než pyšní. Jak by ne, když někteří z nich chodili tehdy ještě posledním rokem do školky a stali se našimi členy na jaře.

Začátkem října 35 libických dětí startovalo v závodu požární všestrannosti ve Veselém Žďáře. Starším se nedařilo podle očekávání a budou muset hodně bojovat, aby se umístili na jaře, mladší byli 4.

Atmosféru Havlíčkobrodského turné jste mohli také zažít tady u nás u rybníka, kde se konal jeho první díl. Mohli jste tedy vidět, že je to soutěž, ve které se účastní v každé kategorii více než 30 družstev. Když tedy uvedeme, že naše A byla v kategorii mladších na 3. místě, v kategorii starších dokonce na místě 2., je to veliký úspěch. Neztratila se ale ani další družstva, také reprezentovala svou Libici vzorně. Pro představu ještě dodáme, že v každé kategorii jsme soutěžili se  3 družstvy. Prakticky to tedy znamenalo, najet s mašinou v úvodu závodu do prostoru příprav a potom ji nandávat, sundávat z plata, motat hadice, hlídat materiál, počítat děti,… Opět jsme byli jediný sbor, který umožnil takovému množství dětí se zúčastnit. Velké poděkování patří strojníkům, tedy Milanu Klepetkovi, Honzovi Řípovi a Karlu Sysrovi, ale stejně tak všem maminkám, tatínkům, kteří nás doprovázeli, svými auty dopravovali a hodně pomohli nejen s nářadím, ale i s dětmi, s jejich převlékáním,…Ono není jednoduché (možná v této době ani normální) strávit celý den na soutěži a pořád tahat mašinu či rovnat dresy. My však tuto podporu máme a velmi si jí vážíme.

Ještě bychom se závěrem zmínili o jedné akci. 10. října se 48 dětí a rodičů z Libice zapojilo do kampaně 72 hodin pro přírodu, lidi a místo, kde žijeme. Ve spolupráci se společností Obecní lesy a zeleň jsme uklízeli les v lokalitě Spálava. Moc děkujeme Zuzce Kovačkové, která se nám věnovala a slibujeme, že příště už žádnou hromadu nepostavíme na cestě. Tuto aktivitu hodnotíme jako velmi zdařilou, užili jsme si legraci a bylo za námi vidět i kus práce.

Závěrem chceme ještě jednou poděkovat všem, kteří nám vytváří podmínky pro činnost. Především sboru, který nám zajišťuje materiál a stará se o areál u rybníka. Zároveň musím vyzvednout i spolupráci s fotbalovým týmem, jenž nám vyšel vstříc a domluvil termíny svých zápasů mimo naše soutěže.

vedoucí mladých hasičů

Výsledky 3. kola Havlíčkobrodského turné 2015 mladých hasičů v požárním útoku z Chotěboře (14.06.2015). HBT Chotěboř 07.06.2015
MLADŠÍ:
6. místo Libice nad Doubravou A čas: 19:17
11. místo Libice nad Doubravou B čas: 20:44
13. místo Libice nad Doubravou C čas: 21:41
STARŠÍ:
3. místo Libice nad Doubravou A čas: 16:20
6. místo Libice nad Doubravou C čas: 17:39
9. místo Libice nad Doubravou B čas: 18:05

Výsledky 2. kola Havlíčkobrodského turné 2015 mladých hasičů v požárním útoku z Herálce (07.06.2015). HBT Herálec 07.06.2015
MLADŠÍ:
1. místo Libice nad Doubravou A čas: 17:76
6. místo Libice nad Doubravou C čas: 20:42
9. místo Libice nad Doubravou B čas: 21:09
STARŠÍ:
11. místo Libice nad Doubravou A čas: 19:41
15. místo Libice nad Doubravou C čas: 19:72
18. místo Libice nad Doubravou B čas: 20:87

Výsledky 1. kola Havlíčkobrodského turné 2015 mladých hasičů v požárním útoku z Libice n/D (31.05.2015). HBT Libice n/D 31.05.2015
MLADŠÍ:
6. místo Libice n/D čas: 20:72
STARŠÍ:
2. místo Libice n/D A čas: 16:88
13. místo Libice n/D B čas: 20:33
22. místo Libice n/D C čas: 25:25

SEZNAM MLADÝCH HASIČŮ (k 31.05.2015)

MLADŠÍ STARŠÍ DOROST VEDOUCÍ
Klepetková Veronika
Kovačková Kateřina
Krumlová Denisa
Krumlová Eliška
Ludvíková Nikola
Němcová Eliška
Němcová Lenka
Němcová Renata
Pleskačová Agáta
Prokš Petr
Prošková Kristýna
Řípová Adéla
Slanařová Markéta
Souček Adam
Zborníková Nela
Zborníková Lucie
Bačkovský Vít
Fiala Jan
Fialová Konsuela
Jelínková Gabriela
Klepetko David
Kruml Jakub
Marková Václava
Musil Karel
Němec Michal
Pleskač Antonín
Pleskač Jan
Pleskačová Leona
Prošková Simona
Rutschová Anna
Samková Michaela
Slanař Tomáš
Stehnová Kateřina
Stehnová Tereza
Sysrová Martina
Sysrová Vendula
Zárubová Karolína
Boháč Petr
Culek Jan
Culek Lukáš
Hanzal Jiří
Marek Dušan
Michal Daniel
Němec Petr
Pleskačová Hana
Nermuťová Barbora
Klepetko Miloslav
Rutschová Jitka
Řípa Jan
Řípová Andrea

2014

– VIDEO – Činnost mladých hasičů v roce 2014/ (13.12.2014) 

– Zpráva o činnosti mladých hasičů 2014 

Činnost mladých hasičů v roce 2014
Do našich aktivit a soutěží bylo zapojeno celkem 39 dětí, další 2 budou teprve na jaře přihlášeny. Je nutné zdůraznit, že se tyto děti aktivně účastní činnosti, nejsou to v žádném případě papíroví členové. Je fajn, že mají o činnost, kterou jim nabízíme, takový zájem.

V loňském roce jsme se zapojili do, pro nás stěžejních, soutěží, jako je hra Plamen a Havlíčkobrodské turné. Nezanedbali jsme ani charitativní aktivitu Český den proti rakovině, na konto Ligy proti rakovině jsme zaslali 4 787Kč.

V Malči jsme zahájili svoji novou sezónu. Náš program byl obohacen o prezentaci činnosti profesionálních hasičů, kterou zajistil, jak jinak, náš Jarda, tedy Jaromír Souček.

Nemusíme zdůrazňovat, že jarní příprava je velmi náročná nejen časově, ale i fyzicky. Když si spočítáte, že se u rybníka sejdeme třikrát do týdne, pracujeme se 4 družstvy, že jedna hadice je dlouhá 10 m, že jich je v útoku celkem 6 a že je pokaždé musíte smotat, po tréningu dát na sušák a zase z něj sundat. Kdo se tomuto kdy věnoval, ví, o čem mluvíme. A to dáváme stranou přenášení překážek na štafety, vyměřování drah a v neposlední řadě někdy i běh ve vysoké trávě. Jsme velmi pyšní na děti, které neremcají, když startují v dešti, vrhnou se klidně do bláta s takovým odhodláním, že se někdy až zatají dech. Nemáme u rybníka prostor bez výmolů, rovnou plochu, sestříhaný trávník, sprchy a nerezové splachovací záchody, ale věnujeme se 40 dětem, které jsou malými Libičáky a jsme přesvědčeni, že taková velká obec jako Libice, by jim přinejmenším měla projevit alespoň trochu pozornosti.

V obvodovém kole Hry Plamen ve Vísce mladší s velkým náskokem zvítězili, na okresním kole bylo toto družstvo na druhém místě. To je obrovský úspěch vykoupený pořádnou dřinou. Starší postoupili z druhé příčky a na okresním kole skončili na velice pěkném 6. místě.

Havlíčkobrodské turné mělo letos o jeden závod více oproti loňskému roku. Představili jsme se v Kameni, Sobíňově, Chotěboři, ve Veselém Žďáře, Nové Vsi u Světlé a Pohledu. Za Libici startovala vždy 4 družstva. Pouze v Nové Vsi u Světlé se zúčastnilo jen jedno družstvo mladších, bylo to totiž v neděli na libickou pouť. Tyto děti měly totiž velmi dobře našlápnuto v celkovém hodnocení. Každého z nich jsme se předem zeptali, zda vůbec chce jet, když jiní se už budou prohánět na kolotoči. Odpověď byla jednoznačná: „Určitě jedeme!“ Tak to je to, dámy a pánové, proč se věnujeme dětem! Smysl pro kolektiv, zodpovědnost, která často dospělým chybí. K celkovému hodnocení doplňuji konečné umístění mladší 3., 9., starší 17., 21. z přibližně 40 v každé kategorii. Z 5 startů jsme celkem třikrát v kategorii mladších měli nejrychlejší proud.

Hasičský den, bývalý pohár IZS, v Havlíčkově Brodě byl naším šťastným dnem. Ve svých kategoriích zvítězili jak mladší, tak starší. Na této akci byl přítomen i starosta obce, pan Venhauer. Škoda že si neudělal čas a dětem alespoň nepoděkoval. Starší vysoutěžili pobyt v hotelu v Přibyslavi, takže příští předvánoční víkend tam stráví, nebudou poprvé na hasičské akci spát ve stanu.

Závod požárnické všestrannosti v Mírovce absolvovalo za Libici celkem 6 družstev, tedy 30 dětí. Ti nejlepší se umístili na 4., a 3. příčce. Když zvážíme, že v každé kategorii startovalo přibližně 50 hlídek, je to pěkné. Hlavně nezklamali ti nejmenší, prvňáčci, druháčci, kteří si dresy za naše SDH navlíkli úplně poprvé. Snad se jim to líbilo a budou nás reprezentovat i nadále.

Celkem 28 dětí strávilo společný víkend v Přibyslavi. Přálo nám počasí, koupali jsme tak intenzivně, že jsme se domů dostali až tím nejpozdějším vlakem.

Velmi děkujeme všem vedoucím, paní Culkové za pomoc při sbírce Český den proti rakovině, paní Řípové a p. K. Sysrovi za pomoc při přípravě na soutěže. Bez pochopení rodičů, bez toho, aby vozili děti na soutěže, bychom toho příliš nezorganizovali.

vedoucí mladých hasičů

Naše činnost v tomto roce:
07.-08.02. – „VÝROČKA 2014″, MALEČ
JARO 2014 – PŘÍPRAVA NA JARNÍ KOLO HRY PLAMEN
10.05. – OBLASTNÍ KOLO HRY PLAMEN, VÍSKA – Mladší 1. místo, Starší 2. místo
14.05. – ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
24.05. – OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN, HAVLÍČKŮV BROD, MLADŠÍ 2., STARŠÍ 6.
06.06. – HB TURNÉ – KÁMEN
15.06. – HB TURNÉ – SOBÍŇOV
22.06. – HB TURNÉ – CHOTĚBOŘ
08.-10.08. – LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ, PŘIBYSLAV
07.09. – HB TURNÉ – NOVÁ VES U SVĚTLÉ
13.09. – DEN HASIČŮ, HAVLÍČKŮV BROD, MLADŠÍ 1., STARŠÍ 1.
14.09. – HB TURNÉ – POHLED
27.09. – ZÁTAH H+J
PODZIM – PŘÍPRAVA NA ZÁVOD POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI
04.10. – ZÁVOD POŽÁRNÍ VŠESTRANNOSTI, MÍROVKA

Výročka 2014

A zase to uběhlo jako voda. V Malči to už známe, jsme tady už po několikáté. Zase slavnostní večeře, řízky, zákusky, letos žloutkové věnečky (děkujeme paní Markové), šampaňské, jednohubky,… svíčky na bílých ubrusech tomu dodávají patřičnou atmosféru. Zhodnocení uplynulé sezony je letos obzvlášť příjemné. Dá se říci, že jsme vyhrávali, co se dalo. Rozhodně se nemáme za co stydět. Letos do dorostu přestupuje Hanka Pleskačová, Honza Culek, Jirka Hanzal, Dan Michal a Petr Boháč. Dostávají od nás pamětní medaile a CD s fotkami. Byli skvělí a my se budeme snažit, abychom nebyli o nic horší. V tělocvičně propuká florbalový turnaj, vedle v místnosti drobné hry pro mladší holky. Nešťastnou náhodou si Lenka vylomila zub, ale je tak statečná, že odmítá jet domů. Zničení se sportu zalézáme do spacáků, ale program ještě nekončí. Během sledování filmu na plátně, probíhá noční hra. Je docela strašidelná. Prý jsou ve škole ufoni, někteří zlí, jiní hodní a my je hledáme. Otevíráme dveře tříd, aniž víme, co nás za nimi čeká. Nic moc. Po tomto dobrodružství už je skutečně večerka. Dopoledne přijíždí Jarda, náš profi hasič, přiváží speciální obleky a další výstroj hasičů. Všechno nám vysvětlí a my už přemýšlíme, co si vyzkoušíme. Navlékáme na sebe, vše co je možné od „holínek“ počínaje po „alobal“ konče. Nikdo nás takhle nepozná a nám to fakt sluší. Jarda je prostě náš Jarda a nikdy nezklame. Domů se vracíme na oběd a odpoledne je program jasný – musíme dospat, co jsme nezvládli v Malči.

SEZNAM MLADÝCH HASIČŮ (k 01.01.2014)

MLADŠÍ STARŠÍ DOROST VEDOUCÍ
Davidová Nikola
Klepetko David
Klepetková Veronika
Kovačková Eliška
Kruml Jakub
Krumlová Eliška
Musil Karel
Němcová Lenka
Prokš Petr
Prošková Kristýna
Prošková Simona
Rutschová Anna
Řípová Adéla
Slanař Tomáš
Stehnová Kateřina
Sysrová Vendula
Zborníková Nela
Bílek Jiří
Jelínková Gabriela
Marek Dušan
Marková Václava
Němec Michal
Němec Petr
Pleskač Antonín
Pleskač Jan
Pleskačová Leona
Samková Michaela
Stehnová Tereza
Sysrová Martina
Zárubová Karolína
Bílková Kateřina
Boháč Petr
Culek Jan
Culek Lukáš
Hanzal Jiří
Michal Daniel
Munia Patrik
Nermuťová Barbora
Rutschová Jitka
Součková Hana
Řípa Jan
Miloslav Klepetko

2013

(.pdf 26,5 MB)

– Zpráva o činnosti mladých hasičů 2013  (200 kB)

V krátkosti k naší činnosti v uplynulém roce 2013. Do našich aktivit a soutěží bylo zapojeno celkem 37 dětí, což je o 9 dětí více než v loňském roce. Naše aktivity jsou různorodé. Přestože převažuje hasičský sport, nesoustřeďujeme se zdaleka jen na něj.

V únoru jsme otevřeli činnost slavnostní výročkou. Jako vloni i letos jsme odjeli do ZŠ Maleč, kde jsme přenocovali. Kromě osvědčených obvyklých činností nám program zpestřila návštěva příslušníka pořádkové jednotky Policie České republiky. Děti si mohly vyzkoušet nejen její výstroj, ale hlavně její výzbroj. To bylo atraktivní i pro ty starší.

družstvo mladších a starších (04.05.2013) Od března jsme tvrdě trénovali na jarní kolo hry Plamen. Velkou motivací pro nás samozřejmě bylo to, že jsme se předvedli doma, u toho našeho rybníka. Kdo jste se na nás byl podívat, snad jste byl spokojen. Obě naše družstva obsadila jak v mladší, tak ve starší kategorii první místo. Stejně tak v okresním kole v Havlíčkově Brodě svorně obsadila místa čtvrtá. Považujeme to za velký úspěch, především proto, že jsme byli schopni připravit na takové úrovni obě družstva. To nebývá až tak obvyklé.

Velmi intenzivní jaro pokračovalo soutěží v požárním útoku v turnaji Havlíčkobrodské turné, tento rok probíhalo celkem 4x. Jeden díl organizovala naše SDH v srpnu jako noční soutěž. Pravidla nám umožnila zapojit do tohoto klání celkem 4 družstva, 2 v mladší kategorii, 2 ve starší. Opět jsme uzavřeli s nebývalým úspěchem a při rozdávání celkových cen se to na stupních vítězů červenalo libickými dresy. Mladší skončili na 3. a 5. místě, starší na 2. a 6. Takto úspěšná nebyla žádná jiná SDH. A kromě toho získali i finanční ocenění ve výši 1.500,- Kč na nákup výzbroje.

Mimo HB turné a Plamen jsme dovezli poháry z Chotěboře (obě družstva 1.), Vísky (1. a 3.) a Hasičského dne v Havlíčkově Brodě (starší 1., mladší 4.).

2013_05_15-cesky_den-07I letos jsme pokračovali v naší dvouleté tradici a 15. 5. se zapojili do Českého dne proti rakovině. Počet prodaných kytiček jsme zvýšili o 50. Nadaci Liga proti rakovině jsme zaslali 4.625,- Kč. Velmi všem děkujeme za podporu. Ani si nedovedete představit, jak velkou odměnou pro děti je vaše příjemné přijetí. Paní Culkové děkujeme za čas, který strávila prodejem kytiček ve Lhotce a na Čihadlech.

V létě jsme stmelovali kolektiv na víkendové akci 12. – 14. srpna v Kameni. Byli jsme zde až neuvěřitelně příjemně přijati. Stavovali jsme na fotbalovém hřišti a mohli jsme využívat celý sportovní areál bez omezení. Domorodci nám nosili zeleninu ze zahrádky a při hře Dědeček měnil, až vyměnil se projevili jako velice štědří.

Na podzim, 5. 10., proběhl v Mírovce závod požární všestrannosti. Na start jsme postavili 4 družstva… V konkurenci 49 a 52 hlídek obsadili naši mladší 3., 22.,31. pozici, starší byli 7. Děkujeme za pomoc s přípravou Andreje Řípové a Karlu Sysrovi, i když tu střelbu je třeba ještě cvičit!

Pokud jste alespoň trochu naši zprávu vnímali, je vám jasné, že naše činnost byla v tomto roce více než rozsáhlá a také úspěšná. Nic takového by nebylo možné, pokud by svou práci neodvedli dobře Jitka Rutschová, Honza Řípa, Milan Klepetko a v případě potřeby nezaskočil Karel Sysr. Na všechny soutěže jsme se dopravovali avií, osobními auty.

Velkou ochotu projevil Jaromír Málek, který v případě souběhu termínů s těmi fotbalovými, vyjednal jiný termín, my jsme zase posunuli čas startu. Rodiče pak děti dovezli, měli nesmírnou trpělivost. Pokud jste totiž dobře počítali, naší závodní činností jsme narušili celkem 10 víkendů. Nemusím připomínat, že na závodech jsme celý den, nejedná se o dvě tři hodiny. Všechno jsme se ale snažili zvládnout co nejlépe, i když je nám jasné, že kdo nic nedělá, také nic nezkazí.

V úplném závěru mi ještě dovolte vyjádřit poděkování těm našim členům, se kterými se bohužel musíme rozloučit. Přesáhli totiž věk mladých hasičů, pracovali povětšinou v oddíle dlouhodobě. Je to Honza Culek, Dan Michal, Jirka Hanzal, Hanka Pleskačová a Petr Boháč. Už teď nám je jasné, že nám budou velmi chybět. Vy dospělí, ale můžete pokračovat tam, kde my už nemůžeme. Vytvořte jim takové podmínky, aby byl jejich potenciál využit beze zbytku. Víme všichni, že těch, kteří chtějí závodit, není nikdy dost.

Naše činnost v tomto roce:

 • 22.-23.02.  proběhla „VÝROČKA“ mladých hasičů opět ve škole v Malči.
 • 04.05. – oblastní kolo hry PLAMEN (kategorie mladší, starší). Družstva SDH Libice mladší i starší obsadila shodně 1. místa a postoupila do okresního kola hra Plamen. (mladší 1., starší 1.)

diplom (04.05.2013) diplom (04.05.2013)

 • 15.05. – Český den proti rakovině
 • 18.05. – Okresní kolo hry PLAMEN (kategorie mladší, starší), Havlíčkův Brod (mladší 4., starší 4.)
 • 01.06. – 1. díl Havlíčkobrodského turné, Vepříkov (mladší 5., 15., starší 2., 3.)
 • 16.06. – 2. díl Havlíčkobrodského turné,, Kojetín (mladší 3., 4., starší 5., 17.)
 • 21.06. – Pohár města Chotěboř (mladší 1., starší 1.)
 • 12.-14.08. – Letní soustředění, Kámen
 • 30.08. – 3. díl Havlíčkobrodského turné, VELKÁ CENA ŽELEZNÝCH HOR V POŽÁRNÍM ÚTOKU MLADÝCH HASIČŮ, Libice nad Doubravou (mladší 3., 11.,starší 2., 3.)
 • 08.09. – 4. díl Havlíčkobrodského turné, Ždírec nad Doubravou (mladší 1., 27., starší 4., 9.)
 • celkové hodnocení Havlíčkobrodského turné: MLADŠÍ A 3. místo, MLADŠÍ B 5. místo; STARŠÍ A 2. místo, STARŠÍ B 6. místo
 • 14.09. – HASIČSKÝ DEN, Havlíčkův Brod (mladší 4., starší 1.)
 • 21.09. – POHÁR VÍCEMISS, Víska (mladší 3., starší 1.)
 • 05.10. – Závod požární všestrannosti, Mírovka (mladší 3., starší 7.)

Jsme i mediální hvězdy

HB DENÍK (18.05.2013) CESTA VYSOČINOU (10.09.2013) HB DENÍK (23.09.2013) CESTA VYSOČINOU (24.09.2013)

článek, CHOTĚBOŘSKÉ ECHO (04.2013)

2012

VIDEO – Činnost mladých hasičů SDH Libice nad Doubravou v roce 2012 (09.02.2013)

Zpráva o činnosti mladých hasičů v roce 2012  (98,6 kB)

 

Do našich aktivit a soutěží bylo zapojeno celkem 28 dětí, přičemž další 4 s námi pravidelně pracovaly, ale členy se stanou až v následujícím roce. V únoru jsme otevřeli činnost slavnostní výročkou. Jako vloni i letos jsme odjeli do ZŠ Maleč, kde jsme přenocovali. Od března jsme tvrdě trénovali na jarní kolo hry Plamen. Odměnou a pochopitelně největší motivací je úspěch, kterého jsme si letos skutečně užili velkou měrou. V obvodovém kole ve Vilémově jsme byli, až na útok starších, ve všech disciplínách první. V okresním kole hry Plamen byly výsledky pěkné  – mladší si odváželi bronzové medaile, starší byli čtvrtí a rychlý nástřik levého proudu obdivovali i rozhodčí.

Již podruhé jsme se zapojili do akce Český den proti rakovině. Ve středu 16.5. jsme v Libici a Libické Lhotce nabízeli žluté kytičky, prodali jsme jich 150 a na konto nadace jsme zaslali 3 145,- Kč.

Velkou prací navíc byla naše účast v Havlíčkobrodském turné. Jedná se o zcela novou soutěž, měření sil probíhá pouze v požárním útoku, a to celkem 5x. Předvedli jsme se tedy v České Bělé, tady byly závody v neděli po celodenním klání v okresním kole /mladší 2., starší 3./, Bačkově /mladší 2., starší 2./, Pohledu /mladší  7., 18., starší 3., 20. /, v Libici /mladší 2., 8.,starší 4., 8./ Nakonec jsme obsadili celkové 4. a 5. místo. Jako jeden z mála sborů jsme dokázali připravit družstva obou věkových kategorií na dobré úrovní jak v Plamenu, tak v Havlíčkobrodském turné.

Zcela mimo turné byla naše účast na poháru města Chotěboř poslední školní den. Starší si dovezli putovní pohár.

V srpnu jsme využili nabídky ekologického střediska v Horní Krupé a o víkendu 10. – 12. 8. jsme zde s 20 dětmi stanovali.

V  závodu  požární všestrannosti 6.10. se v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou se postavily na start 4 naše družstva, 2 mladší a 2 starší, celkem tedy 20 dětí. Ve velké konkurenci mladší obsadili 4. a starší 7. místo.

Seznam mladých hasičů (k 31.12.2012)

1 Bílek Jiří 15 Munia Patrik
2 Bílková Kateřina 16 Nermuťová Barbora
3 Boháč Petr 17 Pleskač Antonín
4 Culek Jan 18 Pleskač Jan
5 Culek Lukáš 19 Pleskačová Hana
6 Hanzal Jiří 20 Pleskačová Leona
7 Jelínková Gabriela 21 Rutschová Anna
8 Klepetko David 22 Samková Michaela
9 Kovačková Eliška 23 Slanař Tomáš
10 Kruml Jakub 24 Stehnová Kateřina
11 Marek Dušan 25 Stehnová Tereza
12 Marková Václava 26 Sysrová Martina
13 Michal Daniel 27 Sysrová Vendula
14 Michal David 28 Zárubová Karolína
Nejsou členy, ale zapojují se do činnosti
29 Němcová Lenka 32 Klepetková Veronika
30 Musil Karel 33 Zborníková Nela
31 Prokš Petr

2011

„Výročka 28.01.2011“  (77 kB)

Video – nácvik požárního útoku mladší, nácvik požárního útoku starší

   

 

Seznam členů ke dni 31.01.2011

Příjmení / Jméno Příjmení / Jméno
01 Bílek Jiří 12 Nermuťová Barbora
02 Bílková Kateřina 13 Novotná Petra
03 Culek Jan 14 Pleskač Antonín
04 Culek Lukáš 15 Pleskač Jan
05 Culková Marcela 16 Pleskačová Hana
06 Hanzal Jiří 17 Pleskačová Leona
07 Jelínková Gabriela 18 Rutschvá Anna
08 Kruml Jakub 19 Slanař Tomáš
09 Marek Dušan 20 Sysrová Martina
10 Marková Václava 21 Sysrová Vendula
11 Michal Daniel
Dorostenci
22 Boháč Ondřej 25 Šťastný Jan
23 Culková Veronika 26 Žaloudek Luboš
24 Michal David
Nejsou členy, ale zapojují se do činnosti
27 Kovačková Eliška 29 Stehnová Kateřina
28 Dymáková Anna

 

2010

Zpráva o činnosti dětí 2010  (120 kB)
Celkové výsledky-Okresní kolo Plamen 2009-2010-Mladší  (162 kB)
Celkové výsledky-Okresní kolo dorostu 2010  (130 kB)
Video – Činnost v roce 2010,

   

Comments are closed.