DRUŽSTVO ŽEN

2014
Děvčata se sešla 25. 04. na první trénink a zkoušela, co si od loňského roku pamatovala a doháněla zimní lenošení. 09. 05. měly poslední trénink a uznaly, že na okrsek v Rozsochatci jsou připraveny. Proto 17. 05. vyrazily bojovat. V ten den počasí nepřálo, byla zima a pršelo, přesto obsadily 4. místo. Večer poseděly v hasičárně. Na noční soutěži 06. 06. v Libici obsadily 6. místo. 13. 09. se zúčastnily „Dne hasičů“ v Havlíčkově Brodě. V loni odtamtud přivezly 1. místo, ale letos se stala malá chybička a ženy přivezly neplatný pokus. Není však nutné vždy zvítězit, ale zúčastnit se, dokázat že ženy v Libici pořád ještě žijí. stva žen Bára Nermuťová za sbor poděkovala soutěžícím děvčatům i za služby ve stáncích a jiné potřebné činnosti. Na konci roku odešla ze sboru členka družstva žen Hana Součková, za její činnost v družstvu žen ji velice děkujeme přejeme jí mnoho úspěchů v novém kolektivu.

2013
Po zimním období se na jaře 27. 04. začaly ženy připravovat na okrskovou soutěž 25. 05. v Libici. Za velké podpory domácích diváků a úžasném čase 25,5 vt. skončily na prvním místě. Po tomto úspěchu se jestě večer sešly a pořádně to oslavily. Na noční soutěži dospělých v Libici chtěly obhájit první místo, ale nepovedlo se. S časem 25,76 vt. skončili páté. Na okresní soutěži 15. 06. v H. Brodě skončily na 7. místě. Na soutěži v Chotěboři 22. 06. v rámci jejich 135. výročí založení se při dvoukolovém útoku (časy se sčítaly) získaly časem 55,86 vt. 5. místo. Na prvním „Dni hasičů“ 14. 09. v H. Brodě, kdy bylo chladné počasí a celý den pršelo s časem 33,56 získaly 5. místo. Tento rok byl pro družstvo žen velmi úspěšný.

2012
V letošním roce se družstvužen docela dařilo. Nastoupily nové členky, které se brzy naučily vše co je třeba k požárnímu útoku. 19. 04. zahájily tréninky, kterým věnovaly mnohovolného času. Na okrskové soutěži 26. 05. v Chotěboři získali 2. místo s časem 28,4 vt. a postoupily do okresního kola. Nastal pro ně čas velké dřiny při cvičení běhu na 100 m s překážkami. Na okresním kole získali 7. místo. Celkem se zúčastnily v tomto roce pěti různých soutěží. I přes některé neshody a dohady mají za sebou dobrou sezónu. Členky SDH spolu s ostatními nečlenkami vypomáhaly celoročně ve stáncích.

2011
V okrskové soutěži (28. 5.) v Příjemkách ženy obsadily 3. místo. Při příležitosti oslav 115. výročí SDH Bezděkov se družstvo žen zúčastnilo soutěže v požárním útoku a získalo krásnou stříbrnou příčku. Stejného výsledku dosáhly 10. 9. v Rozsochatci.

2010
Žena zahájily v Klouzovech okrskovou soutěží kde se umístily na 3. místě. Odpoledne tentýž den se zúčastnily soutěže o pohár starosty SDH Klouzovy, kde obsadily krásné 2. místo. Další byla noční soutěž v Habrech, kde se z 25 družstev umístily na 9. místě. Následovala soutěž v Chotěboři, kde se ženám nevedlo – bylydiskvalifikovány. Dále ženy zavítaly do sousedního Slavíkova, kde zdejší sbor oslavoval 100. výročí založení sboru, kde získaly 1. místo s časem o 10 vteřin lepším než ostatní začínající družstva žen cvičící s normální PS12. Na poslední soutěži o pohár starosty v Nové Vsi se umístily na 2. místě. Také je třeba zmínit, že většina členek se podílí na kult. akcích sboru.

2009
Okrsková soutěž se konala 16. května ve Svinném a bylo z toho nepopulární 4. místo.

2008
17. května dopoledne, jako součást 125. výročí založení našeho sboru, se konala v areálu u rybníka okrsková soutěž, kde ženy, které po mnohaleté přestávce obnovily činnost, skončily na 3. příčce.

Comments are closed.