PÁLENÍ KLESTÍ A VYPALOVÁNÍ TRÁVY

PÁLENÍ KLESTÍ

Ohlášením pálení na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina zcela určitě předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu atd.

FORMULÁŘ PRO OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ

Vyplnění formuláře je velmi jednoduché. Elektronický formulář sám navádí, co je potřeba vyplnit. Pálení je také možné nahlásit telefonicky na informační středisko HZS kraje Vysočina a to na číslech 950270102 – 106. Při ohlášení touto cestou operačnímu důstojníkovi sdělte své jméno, příjmení, přesné místo, kde bude pálení probíhat, datum pálení, příjezdovou komunikaci a také telefonické spojení na osobu, která bude tuto činnost provádět.

VYPALOVÁNÍ TRÁVY

Slunečné počasí (především na jaře) přímo vybízí k úklidům zahrádek. V souvislosti s touto činností by občané měli pamatovat na skutečnost, že plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned několika zákony. Jedná se především o zákon o ochraně přírody a krajiny, dále zákon o požární ochraně a zákon o ochraně ovzduší. Kdo se takovýmto způsobem rozhodne „vyčistit“ svoji zahrádku může zaplatit i pětadvacetitisícovou pokutu. I když se většinou tyto požáry obejdou bez větší majetkové škody, najdou se výjimky, kdy je majetková škoda opravdu značná. Mnohdy stačí opravdu jen chvilička nepozornosti, slabý poryv větru a z malého ohýnku je rázem velký oheň, který se začne nekontrolovaně šířit. Hasiči na Vysočině se každoročně potýkají s desítkami až stovkami požárů trávy a travních porostů.

A jak si tedy počínat při spalování?

Zákon o požární ochraně hovoří v tomto případě zcela jasně. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství je každý občan povinen učinit odpovídající opatření, kterými zamezí vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, musí si počínat vždy bezpečně. Několik užitečných rad:

  • Ještě před samotným zahájením spalování je nutné zvolit vhodné místo, které bude dostatečně vzdálené od objektů a lesních porostů.
  • Ohniště by mělo být ohraničeno například kameny, aby nedošlo k jeho rozšíření.
  • K podpalování nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé látky – naftu, benzín apod.
  • Velmi důležité je také vybavit se dostatečnou zásobou hasebních látek.
  • Při silném větru raději oheň vůbec nerozdělávejte.
  • Ohniště nenechávejte ani na okamžik bez dozoru.
  • Po ukončení pálení ohniště důkladně uhaste.

Vypalování trávy a porostů je zakázáno oprávněně. Je to jedna z velmi rizikových činností, které často končí nekontrolovatelným rozsáhlým požárem. Ani menší ohníčky v přírodě ale nejsou bez rizika.

Zdroj: HZS Kraje Vysočina

Comments are closed.