HISTORIE V LETECH 2011-2015

2011

„Výročka“ dětí 2011

V pátek 28. ledna se v malečské škole uskutečnila „výročka“ mladých hasičů. Program byl bohatý: promítání fotek z roku 2010, nechybělo ani nějaké to pohoštění, dovádění v tělocvičně, promítání filmu následovaný noční hrou. Druhý den ráno (29. ledna) opět hry v tělocvičně a poté přednáška a promítání fotek z činnosti profesionálních hasičů z Chotěboře.

   

Masopustní průvod

Masopustní průvod prošel Libicí a Libickou Lhotkou dne 19.02.2011, byl pořádán Sborem dobrovolných hasičů Libice nad Doubravou.

   

22.02.2011 – školení strojníků

19.03.2011 – školení strojníků a velitelů

16.04.2011 – brigáda na oplocence

23.04. – 29.04.2011 – Generální oprava lanovky

08.05.2011 – Obvodní kolo hasičské soutěže „Plamen“ dětí (Uhelná Příbram)
Družstva mladších i starších skončila na výborných 1. místech a postoupily do okresního kola.

10.05.2011 – Cyklistické závody (Dolní Sokolovec) 
Účast:  19 dětí.

11.05.2011 – Český den proti rakovině
Prodáno bylo 150 kytiček v Libici a Libické Lhotce.

21.05.2011 – Okresní kolo hasičské soutěže „Plamen“ dětí (Havlíčkův Brod) 
Družstva mladších i starších skončila na výborných 4. místech.

28.5.2011 – soutěž, Příjemky

10.06.2011 – 1. ročník noční hasičské soutěže „O VELKOU CENU ŽELEZNÝCH HOR„.

25.06.2011 – soutěž o pohár města Chotěboře, která se konala na letišti v Dobkově.

25.06.2011 – taneční parket 2011 v areálu u rybníka

13.08.2011 – soutěž v požárním útoku u příležitosti oslav 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bezděkove.

10.09.2011 – soutěž v požárním útoku dětí v Rozsochatci

17.09.2011 – soutěž IZS Lipnice nad Sázavou

08.10.2011 – Podzimní kolo hry Plamen – Závod požárnické všestrannosti, Pohled
Družstva mladších skončila na výborném 5.  a 16. místě (38 družstev). Družstva starších se umístila na krásném 13. a 15. místě (40 družstev).

9. 12. 2011 – Výroční členská schůze SDH Libice nad Doubravou
Program schůze: zpráva o činnosti SDH, zpráva o činnosti zásahové jednotky, zpráva vedoucích mládeže, návrh činnosti SDH na rok 2012 a pod.

2012

Úspěšný rok 2012 libických hasičů
Výroční členská schůze SDH Libice nad Doubravou se opět konala v hostinci U Bambuchů. V půli prosince se na ní sešla podstatná část místních dobrovolných hasičů. Na schůzi nechyběl ani starosta městyse pan Václav Venhauer či předseda TJ Sokol pan Jaroslav Novotný. I oni tedy vyslechli vcelku pozitivní zprávu o činnosti hasičského sboru za uplynulý rok, ve všech jeho strukturách. Nejprve zazněla zpráva výboru SDH o činnosti sboru, který má v současné době 132 registrovaných členů. Z tohoto počtu je 28 členů mladých hasičů a 7 členů přispívajících. Samotná členská základna tak zůstává již několik let nazpátek velmi stabilizovaná a prozatím ji neovlivnil ani poměrně vysoký členský příspěvek ve výši 100,- Kč za člena bez rozdílu věku.

Činnost výboru SDH
Výbor SDH se v uplynulém roce sešel celkem devětkrát. Byl to největší počet schůzek za poslední roky, což vypovídá o značné činnosti sboru. Vždyť výbor se schází především před nějakou významnou kulturní či sportovní akcí, kterou je nutné co nejlépe pořadatelsky a technicky zajistit. Velkým posunem vpřed se nepochybně stala skutečnost, že na úvod každé schůze výboru jsou všichni přítomní seznámeni s aktuálním stavem finančních prostředků sboru. To velmi napomáhá při rozhodování o případných investicích, nebo naopak o zajištění nějakých výdělečných aktivit, brigád a podobně.

Brigádní činnost
Brigády, tak jak je známe, to je disciplína, která doznává velmi rychlých změn. A není to jen nechuť zdarma a nezištně pomoci sboru k výdělku, ale především je zde patrná narůstající produktivita práce v zaměstnáních jednotlivých členů a tím větší touha po osobním volnu stráveném relaxací či s rodinou. I tak se podařilo zhotovit dvě oplocenky lesních školek pro Obecní lesy a zeleň Libice n/D, ze kterých byl slušný příjem. Další brigádní aktivity směřují především do prostoru areálu u rybníka. Jen jeho samotná údržba stojí dost a dost času, fyzických sil i nemálo finančních prostředků. V letošním roce třeba elektrifikace a osvětlení celého areálu u rybníka stála téměř 40 000,- Kč. O svěřenou hasičskou techniku, která není zrovna nejnovější, se vybraní členové, především řidiči-strojníci starali během roku intenzivně a snad i dobře.

Sportovní a kulturně společenská činnost
Tím, jak se zlepšuje zázemí areálu u rybníka, doznává změn sportovní činnost sboru, která nabývá na intenzitě. Tomu napomohlo především osvětlení celého areálu pro pořádání nočních soutěží, ale i zakoupení velkého party stanu, kam se před nepřízní počasí schová až sto lidí. Ale popořadě. Nejprve to byl tradiční hasičský ples. V jednom únorovém termínu se uskutečnil v KD v Libici n/D. Cestu na něj našlo 122 platících a snad nikdo neodešel s prázdnou. Tombola byla i přes trvající ekonomickou recesi na místní poměry velmi bohatá. Účast při velikonočním jarmarku se povedla. Zabijačkové pochutiny připravené k prodeji nezbyly a návštěvníkům velmi chutnaly. Pálení čarodějnic s přípravou hranice a spolupráce se ZŠ a MŠ Libice se stalo samozřejmostí a tradicí. Druhý ročník noční soutěže pod názvem Velká cena Železných hor se velmi vydařil. Opět vysoká účast družstev žen i mužů, dobré ceny i slušná odezva. Zato taneční parket byl zklamáním, ani se nepokryly náklady, tak málo přišlo lidí. Přitom výborná atmosféra. Další noční soutěž se týkala dětí. V srpnu zde probíhal čtvrtý díl prvního ročníku Havlíčkobrodského turné mladých hasičů. I přes nepřízeň počasí překvapila mimořádná účast dětských družstev. Zvládli jsme to. Velký závazek pro příští rok. Návštěva jubilantů s dárkovým balíčkem nebo naopak účast na pohřbech a rozloučeních, to také již neodmyslitelně patří k našim aktivitám. Po celý rok jsou zkrátka hasiči v Libici vidět.

Výjezdová jednotka
V současné době ji tvoří 19 členů. Každý rok zasahuje u několika mimořádných událostí, jako jsou požáry, povodně a jiné přírodní výkyvy. Ani letos tomu nebylo jinak. Chválihodná je účast členů na jednotlivých zásazích. Vždy byla jednotka akceschopná a prodala, co se naučila. Třeba na pravidelných cyklických školeních, která musí během roku absolvovat, její schopnosti jsou také každoročně prověřovány účastí na poháru IZS. Vybavení zásahové jednotky se každoročně doplňuje a obnovuje a je velice nákladné. Výjezdová jednotka Libice svým zázemím a personálním obsazením patří mezi ty nejlepší v regionu.

Družstvo žen
Je příjemným oživením činnosti sboru. Prochází částečnou generační výměnou, nevyhnulo se ani nepatrným vnitřním neshodám. Stalo se však neodmyslitelnou součástí sboru. Objelo několik soutěží se střídavými úspěchy, přivezlo poháry. Vybojovalo účast v okresním kole, což libická historie nepamatuje, a v těžké konkurenci se neztratilo. Jednotlivé členky se zároveň podílejí na spolkové činnosti sboru. Obsazují stánky s prodejem potravin pří různých akcích, zajišťují pořadatelskou službu při soutěžích. Jen ať jim to vydrží.

Mladí hasiči
Do našich aktivit a soutěží bylo zapojeno celkem 28 dětí, přičemž další 4 s námi pravidelně pracovaly, ale členy se stanou až v následujícím roce. V únoru jsme otevřeli činnost slavnostní výročkou. Jako vloni i letos jsme odjeli do ZŠ Maleč, kde jsme přenocovali. Od března jsme tvrdě trénovali na jarní kolo hry Plamen. Odměnou a pochopitelně největší motivací je úspěch, kterého jsme si letos skutečně užili velkou měrou. V obvodovém kole ve Vilémově jsme byli, až na útok starších, ve všech disciplínách první. V okresním kole hry Plamen byly výsledky pěkné  – mladší si odváželi bronzové medaile, starší byli čtvrtí a rychlý nástřik levého proudu obdivovali i rozhodčí. Již podruhé jsme se zapojili do akce Český den proti rakovině. Ve středu 16.5. jsme v Libici a Libické Lhotce nabízeli žluté kytičky, prodali jsme jich 150 a na konto nadace jsme zaslali 3 145,- Kč.

Velkou prací navíc byla naše účast v Havlíčkobrodském turné. Jedná se o zcela novou soutěž, měření sil probíhá pouze v požárním útoku, a to celkem 5x. Předvedli jsme se tedy v České Bělé, tady byly závody v neděli po celodenním klání v okresním kole /mladší 2., starší 3./, Bačkově /mladší 2., starší 2./, Pohledu /mladší  7., 18., starší 3., 20. /, v Libici /mladší 2., 8.,starší 4., 8./ Nakonec jsme obsadili celkové 4. a 5. místo. Jako jeden z mála sborů jsme dokázali připravit družstva obou věkových kategorií na dobré úrovní jak v Plamenu, tak v Havlíčkobrodském turné.

Zcela mimo turné byla naše účast na poháru města Chotěboř poslední školní den. Starší si dovezli putovní pohár. V srpnu jsme využili nabídky ekologického střediska v Horní Krupé a o víkendu 10. – 12. 8. jsme zde s 20 dětmi stanovali. V  závodu  požární všestrannosti 6.10. se v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou se postavily na start 4 naše družstva, 2 mladší a 2 starší, celkem tedy 20 dětí. Ve velké konkurenci mladší obsadili 4. a starší 7. místo.

18.02.2012 – Hasičský ples, který se konal v kulturním domě v Libici nad Doubravou.

30.04.2012 – Tradiční pálení čarodějnic, se konalo v areálu u rybníka.

05.05.2012 – Obvodové kolo hry PLAMEN, konalo se ve Vilémově.

16.05.2012 – Mladí hasiči SDH Libice nad Doubravou se zapojili do projektu ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ.

20.05.2012 – Hasičská soutěž se konala v České Bělé.

03.06.2012 – HAVLÍČKOBRODSKÉ TURNÉ mladých hasičů se konalo v Bačkově.

08.06.2012 – VELKÁ CENA ŽELEZNÝCH HOR – noční soutěž v požárním útoku v kategorii ženy a muži se konala v areálu u rybníka.

23.06.2012 – Taneční parket se konal v areálu u rybníka a k tanci zahrála hudební skupina STYL.

30.06.2012 – Hasičská soutěž se konala v Chotěboři.

10. – 12.08.2012 – Hasičská soutěž se konal v Horní Krupé.

31.08.2012 – HAVLÍČKOBRODSKÉ TURNÉ –VELKÁ CENA ŽELEZNÝCH HOR – noční soutěž v požárním útoku v kategoriích mladých hasičů se konala v areálu u rybníka.

06.10.2012 – Závod požární všestrannosti se konal v Nové Vsi u Světlé.

15.12.2012 – Výroční členská schůze SDH Libice nad Doubravou se konala v hostinci U Bambuchů.

2013

MLADÍ HASIČI

V krátkosti činnost mladých hasičů v uplynulém roce 2013. Do našich aktivit a soutěží bylo zapojeno celkem 37 dětí, což je o 9 dětí více než v loňském roce. Naše aktivity jsou různorodé. Přestože převažuje hasičský sport, nesoustřeďujeme se zdaleka jen na něj.

V únoru jsme otevřeli činnost slavnostní výročkou. Jako vloni i letos jsme odjeli do ZŠ Maleč, kde jsme přenocovali. Kromě osvědčených obvyklých činností nám program zpestřila návštěva příslušníka pořádkové jednotky Policie České republiky. Děti si mohly vyzkoušet nejen její výstroj, ale hlavně její výzbroj. To bylo atraktivní i pro ty starší.

Od března jsme tvrdě trénovali na jarní kolo hry Plamen. Velkou motivací pro nás samozřejmě bylo to, že jsme se předvedli doma, u toho našeho rybníka. Kdo jste se na nás byl podívat, snad jste byl spokojen. Obě naše družstva obsadila jak v mladší, tak ve starší kategorii první místo. Stejně tak v okresním kole v Havlíčkově Brodě svorně obsadila místa čtvrtá. Považujeme to za velký úspěch, především proto, že jsme byli schopni připravit na takové úrovni obě družstva. To nebývá až tak obvyklé.

Velmi intenzivní jaro pokračovalo soutěží v požárním útoku v turnaji Havlíčkobrodské turné, tento rok probíhalo celkem 4x. Jeden díl organizovala naše SDH v srpnu jako noční soutěž. Pravidla nám umožnila zapojit do tohoto klání celkem 4 družstva, 2 v mladší kategorii, 2 ve starší. Opět jsme uzavřeli s nebývalým úspěchem a při rozdávání celkových cen se to na stupních vítězů červenalo libickými dresy. Mladší skončili na 3. a 5. místě, starší na 2. a 6. Takto úspěšná nebyla žádná jiná SDH. A kromě toho získali i finanční ocenění ve výši 1.500,- Kč na nákup výzbroje.

Mimo HB turné a Plamen jsme dovezli poháry z Chotěboře (obě družstva 1.), Vísky (1. a 3.) a Hasičského dne v Havlíčkově Brodě (starší 1., mladší 4.).

I letos jsme pokračovali v naší dvouleté tradici a 15. 5. se zapojili do Českého dne proti rakovině. Počet prodaných kytiček jsme zvýšili o 50. Nadaci Liga proti rakovině jsme zaslali 4.625,- Kč. Velmi všem děkujeme za podporu. Ani si nedovedete představit, jak velkou odměnou pro děti je vaše příjemné přijetí. Paní Culkové děkujeme za čas, který strávila prodejem kytiček ve Lhotce a na Čihadlech.

V létě jsme stmelovali kolektiv na víkendové akci 12. – 14. srpna v Kameni. Byli jsme zde až neuvěřitelně příjemně přijati. Stavovali jsme na fotbalovém hřišti a mohli jsme využívat celý sportovní areál bez omezení. Domorodci nám nosili zeleninu ze zahrádky a při hře Dědeček měnil, až vyměnil se projevili jako velice štědří.

Na podzim, 5. 10., proběhl v Mírovce závod požární všestrannosti. Na start jsme postavili 4 družstva… V konkurenci 49 a 52 hlídek obsadili naši mladší 3., 22.,31. pozici, starší byli 7. Děkujeme za pomoc s přípravou Andreje Řípové a Karlu Sysrovi, i když tu střelbu je třeba ještě cvičit!

Pokud jste alespoň trochu naši zprávu vnímali, je vám jasné, že naše činnost byla v tomto roce více než rozsáhlá a také úspěšná. Nic takového by nebylo možné, pokud by svou práci neodvedli dobře Jitka Rutschová, Honza Řípu, Milan Klepetku a v případě potřeby nezaskočil Karel Sysr. Na všechny soutěže jsme se dopravovali avií, osobními auty.

Velkou ochotu projevil Jaromír Málku, který v případě souběhu termínů s těmi fotbalovými, vyjednal jiný termín, my jsme zase posunuli čas startu. Rodiče pak děti dovezli, měli nesmírnou trpělivost. Pokud jste totiž dobře počítali, naší závodní činností jsme narušili celkem 10 víkendů. Nemusím připomínat, že na závodech jsme celý den, nejedná se o dvě tři hodiny. Všechno jsme se ale snažili zvládnout co nejlépe, i když je nám jasné, že kdo nic nedělá, také nic nezkazí.

V úplném závěru mi ještě dovolte vyjádřit poděkování těm našim členům, se kterými se bohužel musíme rozloučit. Přesáhli totiž věk mladých hasičů, pracovali povětšinou v oddíle dlouhodobě. Je to Honza Culek, Dan Michal, Jirka Hanzal, Hanka Pleskačová a Petr Boháč. Už teď nám je jasné, že nám budou velmi chybět. Vy dospělí, ale můžete pokračovat tam, kde my už nemůžeme. Vytvořte jim takové podmínky, aby byl jejich potenciál využit beze zbytku. Víme všichni, že těch, kteří chtějí závodit, není nikdy dost.

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

Počet členů jednotky se v roce 2013 snížil a jednotka má v letošním roce 18 členů, kteří mají podepsanou smlouvu s ÚM. Co se týče odborných příprav udržujeme předepsané početní stavy a jednotlivý členové absolvují pravidelná školení. Novinkou pro rok 2014 je to, že HZS již vydal závazný plán odborné přípravy členů JSDHO na rok 2014, takže jsou termíny známé dostatečně dopředu a mělo by odpadnout to, že přihlašování lidí probíhalo na poslední chvíli. Všichni absolvují také předepsané zdravotní prohlídky.
A nyní již k samotné činnosti:

 • Výčet událostí začnu zásahem z loňského roku, který se stal těsně před koncem roku a v loňské zprávě není zmíněn. Šlo o požár vepřína v obci Borek. Požár byl nahlášen operačnímu středisku 25.12. v půl čtvrté ráno. V době příjezdu prvních jednotek byl vepřín o rozloze 100×18 metrů v plamenech a začínala se propadat střecha. Uvnitř bylo 1400 vepřů a všechny zvířata bohužel při požáru uhynula. Na likvidaci požáru bylo nasazeno několik vodních proudů. Voda se na místo události dopravovala kyvadlově. Požár se podařilo zlikvidovat až v dopoledních hodinách. Na jeho likvidaci bylo nasazeno 9 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Z naší jednotky zasahovalo 11 členů.
 • Dne 15.01. jsme byli povoláni na pátrání po pohřešované osobě v Chotěboři na Břevnické přehradě. Vzhledem k tomu že PČR hledanou osobu již našla jinde bylo pátrání po příjezdu jednotek odvoláno.
 • Dně 15.03. proběhlo na stanici v Chotěboři školení nositelů dýchací techniky – zátěžový test. Z naší jednotky se zúčastnilo 6 členů.
 • 27.03. prošly oba automobily technickou kontrolou.
 • 19.-20.04. proběhla na stanici Humpolecká v Havlíčkově Brodě COP velitelů družstev a strojníků.
 • Dne 24.04. v nočních hodinách jsme v počtu 8 osob vyjížděli k požáru v Chotěbořských strojírnách ve firmě Recyklig. Požár se díky včasnému zjištění nerozšířil a byl rychle uhašen.
 • 25.06. jsme odstraňovali vyvrácený strom u obce Horní Sokolovec. Strom se vyvrátil směrem do silnice a ještě se částí zachytil o telefonní vedení. Situaci komplikovala blízkost vedení vysokého napětí. Po odstranění stromu jsem čistili komunikaci v délce zhruba 20 m.
 • Dne 16.07. jsme vyjížděli k požáru lisu na balíky do Nové Vsi u Chotěboře. Zcela nový lis na slámu začal hořet uprostřed pole kde jej řidič traktoru uhasil hasícím přístrojem. Poté s ním ještě stihl sjet z pole na silnici, kde začal stroj opět hořet. Požár zlikvidovala jednotka profesionálních hasičů z Chotěboře. Naše jednotka na místě nezasahovala a po domluvě s velitelem zásahu se vrátila zpět.
 • 28.07. jsem likvidovali požár meze a remízku u Chotěboře v prostoru mezi Břevnickou přehradou a skládkou na Lapíkově. Zásahu se zúčastnilo 6 členů jednotky.
 • O den později (29.07) vystřídala sucho silná průtrž mračen, po které naše jednotka odčerpávala vodu ze sklepů v ulici Na Skalce. Poté jsme odřezávali a odstraňovali polámané větvě u odbočky směrem k libickému rybníku.
 • 28.08. jsme se zúčastnili námětového cvičení v dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře. Zde se v rámci cvičení provádělo vyhledávání osob v budově a rozvinutí proudu do 2 nadzemního podlaží.
 • Dne 04.11. jsme vyjížděli k požáru rodinného domku v obci Raňkov. Příčinou požáru byl výbuch chemikálií způsobený chováním majitele. Z naší jednotky se jeho likvidace zúčastnilo 5 členů.
 • 17.11. v nočních hodinách jsme likvidovali požár uskladněného dřeva v Libici Železnohorské ulici.
 • 21.11. jsme byli povoláni k požáru bytu v ulici na Valech. Po zjištění jeho skutečného rozsahu jsme byli operačním střediskem odvoláni během cesty zpět.
 • 26.11. v nočních hodinách vyjíždělo 5 členů jednotky k požáru elektroinstalace v jídelně firmy Losenka v Chotěboři.
 • Celkem od začátku roku evidujeme 11 událostí z toho jedno námětové cvičení, 3 technické pomoci a 7 požárů.
 • UM zakoupí ještě v tomto roce 2 nové dýchací přístroje zn. Drägger typ PPS 3000 objem lahve 6,8 l. Dále 2 zásahové přilby též zn. Drägger. Tato technika s kandahárovým upínáním přímo na přilbu umožňuje mnohem rychlejší nasazení masky což je jistě výhodou. Přístroj je přetlakový a práce s ním je oproti nepřetlakovému Saturnu na výrazně jiné úrovni. Dále bylo od HZS převedena jedna přenosná vysílačka typ Motorola, díky které se komunikace při zásahu ještě zlepší.

ČINNOST SBORU VE ZKRATCE

 • 22.-23.02. proběhla „VÝROČKA“ mladých hasičů opět ve škole v Malči.
 • 02.03.2013-Hasičský ples v zámku Štěpánov
 • 20.04.2013-Slavnostní členská schůze SDH Libice nad Doubravou ke 130. výročí založení hasičského sboru – jídelna učiliště Štěpánov
 • 30.04.2013-Tradiční pálení čarodějnic v areálu u rybníka ve spolupráci se ZŠ a MŠ Libice n/D
 • 04.05. – oblastní kolo hry PLAMEN (kategorie mladší, starší). Družstva SDH Libice mladší i starší obsadila shodně 1. místa a postoupila do okresního kola hra Plamen. (mladší 1., starší 1.)
 • diplom (04.05.2013) diplom (04.05.2013)
 • 15.05.2013-Český den proti rakovině – prodej žlutých kvítků družstvem mladých hasičů
 • 18.05. – Okresní kolo hry PLAMEN (kategorie mladší, starší), Havlíčkův Brod (mladší 4., starší 4.)
 • 25.05. – 26.05.2013-Oslavy výročí 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Libici nad Doubravou
 • SOBOTA 25. KVĚTNA 2013: 8.00 – okrsková soutěž v požárním sportu; 13.00 – ukázky zásahu profesionálních hasičů a Policie ČR; 14.30 – předvedení modelů techniky IZS; 15.30 – ukázka zásahu historické hasičské techniky; 16.30 – předvedení požárního útoku v provedení družstev libických hasičů všech věkových kategorií
 • NEDĚLE 26. KVĚTNA 2013: 13.00 – položení věnce k pomníku padlých; 13.10 – slavnostní průvod Libicí nad Doubravou, vystoupení mažoretek; 13.30 – vystoupení pěveckého souboru Doubravan z Chotěboře; 14. 00 – vystoupení hasičské dechové kapely Božejáci
 • 01.06. – 1. díl Havlíčkobrodského turné, Vepříkov (mladší 5., 15., starší 2., 3.)
 • 07.06.2013-Velká cena Železných hor v požárním útoku- muži, ženy- noční soutěž – hasičský areál u rybníka Doubravák v Libici n/D
 • 16.06. – 2. díl Havlíčkobrodského turné,, Kojetín (mladší 3., 4., starší 5., 17.)
 • 21.06. – Pohár města Chotěboř (mladší 1., starší 1.)
 • 12.-14.08. – Letní soustředění mladých hasičů, Kámen
 • 30.08. – 3. díl Havlíčkobrodského turné, VELKÁ CENA ŽELEZNÝCH HOR V POŽÁRNÍM ÚTOKU MLADÝCH HASIČŮ, Libice nad Doubravou (mladší 3., 11.,starší 2., 3.)
 • 08.09. – 4. díl Havlíčkobrodského turné, Ždírec nad Doubravou (mladší 1., 27., starší 4., 9.)
 • celkové hodnocení Havlíčkobrodského turné: MLADŠÍ A 3. místo, MLADŠÍ B 5. místo; STARŠÍ A 2. místo, STARŠÍ B 6. místo
 • 14.09. – HASIČSKÝ DEN, Havlíčkův Brod (mladší 4., starší 1.)
 • 21.09. – POHÁR VÍCEMISS, Víska (mladší 3., starší 1.)
 • 05.10. – Závod požární všestrannosti, Mírovka (mladší 3., starší 7.)
 • 14.12.2013-Výroční členská schůze SDH Libice nad Doubravou – hostinec U Bambuchů

2014

ČINNOST A ZÁSAHY VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY ZA ROK 2014

Počet členů výjezdové jednotky v roce 2014 zůstal stejný a jednotka má 18 členů, kteří mají podepsanou smlouvu s ÚM. Naše činnost se odvíjí od zásahů údržby techniky a vybavení a absolvování pravidelných odborných příprav. A nyní již k samotné činnosti:

 1. Na začátku měsíce ledna se provedly úpravy uložení dýchacích přístrojů na T 815 vzhledem k přechodu na přístroje Drägger.
 2. Dne 15. 02. a 22. 03. proběhla na stanicích v Chotěboři a Havlíčkově Brodě pravidelná COP velitelů a strojníků.
 3. 26. 03. prošly oba automobily pravidelnou technickou kontrolou.
 4. Dne 11. 05. jsme vyjížděli k požáru přístřešku v obci Maleč. Příčinou požáru byla nedbalost majitele při práci okolo včelstev.
 5. Dne 22. 05. jsme pomáhali při likvidaci požáru peletkovací linky v ZD Podmoklany. Na místě události jsme doplňovali ostatní cisternové vozy.
 6. O dva dny později v sobotu 24. 05. jsme v počtu 4 členů vyjížděli k požáru kůlny v obci Slavíkov. Příčinou požáru byla stejně jako v Malči nedbalost.
 7. 16. 06. jsme odstraňovali spadlý strom přes silnici pod Barovicemi a čistili komunikaci v délce 20 m.
 8. 16. 10. proběhlo v domě s pečovatelskou službou v obci Slavíkov námětové cvičení. Tématem cvičení byl hasební zásah v 1. NP a evakuace tělesně postižené osoby. Účast 9 členů jednotky.
 9. 23. 10. jsme vyjížděli k požáru nákladního automobilu naloženého kládami do Chotěboře, ulice 5. Května. Naše jednotka na místě zásahu nezasahovala a po domluvě s VZ se vrátila zpět na základnu.
 10. 26. 11. jsme v počtu 10 členů vyjížděli k požáru sklepa na Křemenici. Došlo k zahoření popela v plastové nádobě, který se naštěstí nerozšířil. Na místě byl proveden průzkum a následné odvětrání objektu.
 11. UM zakoupil v letošním roce 4 zásahové kabáty FIREMAN PATRIOT, 2 páry zásahové obuvi a 2 přilby zn. Drägger pro nositele dýchací techniky.

Tímto bych chtěl všem, kteří se do naší činnosti zapojili nebo nás v ní podpořili, poděkovat.

velitel výjezdové jednotky

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ
Do našich aktivit a soutěží bylo zapojeno celkem 39 dětí, další 2 budou teprve na jaře přihlášeny. Je nutné zdůraznit, že se tyto děti aktivně účastní činnosti, nejsou to v žádném případě papíroví členové. Je fajn, že mají o činnost, kterou jim nabízíme, takový zájem.

V loňském roce jsme se zapojili do, pro nás stěžejních, soutěží, jako je hra Plamen a Havlíčkobrodské turné. Nezanedbali jsme ani charitativní aktivitu Český den proti rakovině, na konto Ligy proti rakovině jsme zaslali 4 787Kč.

V Malči jsme zahájili svoji novou sezónu. Náš program byl obohacen o prezentaci činnosti profesionálních hasičů, kterou zajistil, jak jinak, náš Jarda, tedy Jaromír Souček.

Nemusíme zdůrazňovat, že jarní příprava je velmi náročná nejen časově, ale i fyzicky. Když si spočítáte, že se u rybníka sejdeme třikrát do týdne, pracujeme se 4 družstvy, že jedna hadice je dlouhá 10 m, že jich je v útoku celkem 6 a že je pokaždé musíte smotat, po tréningu dát na sušák a zase z něj sundat. Kdo se tomuto kdy věnoval, ví, o čem mluvíme. A to dáváme stranou přenášení překážek na štafety, vyměřování drah a v neposlední řadě někdy i běh ve vysoké trávě. Jsme velmi pyšní na děti, které neremcají, když startují v dešti, vrhnou se klidně do bláta s takovým odhodláním, že se někdy až zatají dech. Nemáme u rybníka prostor bez výmolů, rovnou plochu, sestříhaný trávník, sprchy a nerezové splachovací záchody, ale věnujeme se 40 dětem, které jsou malými Libičáky a jsme přesvědčeni, že taková velká obec jako Libice, by jim přinejmenším měla projevit alespoň trochu pozornosti.

V obvodovém kole Hry Plamen ve Vísce mladší s velkým náskokem zvítězili, na okresním kole bylo toto družstvo na druhém místě. To je obrovský úspěch vykoupený pořádnou dřinou. Starší postoupili z druhé příčky a na okresním kole skončili na velice pěkném 6. místě.

Havlíčkobrodské turné mělo letos o jeden závod více oproti loňskému roku. Představili jsme se v Kameni, Sobíňově, Chotěboři, ve Veselém Žďáře, Nové Vsi u Světlé a Pohledu. Za Libici startovala vždy 4 družstva. Pouze v Nové Vsi u Světlé se zúčastnilo jen jedno družstvo mladších, bylo to totiž v neděli na libickou pouť. Tyto děti měly totiž velmi dobře našlápnuto v celkovém hodnocení. Každého z nich jsme se předem zeptali, zda vůbec chce jet, když jiní se už budou prohánět na kolotoči. Odpověď byla jednoznačná: „Určitě jedeme!“ Tak to je to, dámy a pánové, proč se věnujeme dětem! Smysl pro kolektiv, zodpovědnost, která často dospělým chybí. K celkovému hodnocení doplňuji konečné umístění mladší 3., 9., starší 17., 21. z přibližně 40 v každé kategorii. Z 5 startů jsme celkem třikrát v kategorii mladších měli nejrychlejší proud.

Hasičský den, bývalý pohár IZS, v Havlíčkově Brodě byl naším šťastným dnem. Ve svých kategoriích zvítězili jak mladší, tak starší. Na této akci byl přítomen i starosta obce, pan Venhauer. Škoda že si neudělal čas a dětem alespoň nepoděkoval. Starší vysoutěžili pobyt v hotelu v Přibyslavi, takže příští předvánoční víkend tam stráví, nebudou poprvé na hasičské akci spát ve stanu.

Závod požárnické všestrannosti v Mírovce absolvovalo za Libici celkem 6 družstev, tedy 30 dětí. Ti nejlepší se umístili na 4., a 3. příčce. Když zvážíme, že v každé kategorii startovalo přibližně 50 hlídek, je to pěkné. Hlavně nezklamali ti nejmenší, prvňáčci, druháčci, kteří si dresy za naše SDH navlíkli úplně poprvé. Snad se jim to líbilo a budou nás reprezentovat i nadále.

Celkem 28 dětí strávilo společný víkend v Přibyslavi. Přálo nám počasí, koupali jsme tak intenzivně, že jsme se domů dostali až tím nejpozdějším vlakem.

Velmi děkujeme všem vedoucím, paní Culkové za pomoc při sbírce Český den proti rakovině, paní Řípové a p. K. Sysrovi za pomoc při přípravě na soutěže. Bez pochopení rodičů, bez toho, aby vozili děti na soutěže, bychom toho příliš nezorganizovali.

vedoucí mladých hasičů

2015

ČINNOST A ZÁSAHY VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY ZA ROK 2015

V letošním roce nedošlo ve výjezdové jednotce k žádným personálním změnám a jednotka má v současné době 18 členů, kteří mají podepsanou smlouvu s ÚM. Co se týče školení, daří se nám udržovat počty odborně způsobilých lidí na počtech, které požaduje HZS. 3 proškolené velitele, 4 strojníky, 6 nositelů dýchací techniky, 4 obsluhovatele motorových řetězových pil. Po několika letech, kdy se formáty školení měnily, máme nyní jasný řád odborných příprav a záleží pouze na nás, jak se mu přizpůsobíme. Zásahů bylo letošním roce méně než v jiných letech a přibývá různých technických záležitostí, což je celorepublikový trend.

A nyní již k samotné činnosti.

 • Na začátku roku byl ÚM zakoupen nový silnější kompresor ABAC typ NN 20 02 na doplňování T815 a v průběhu měsíce ledna byly provedeny práce na jeho uvedení do provozu
 • Dne 10. Ledna ve večerních hodinách jsme v počtu 4 lidí odstraňovali spadlý strom přes silnici mezi Kroměšínem a Hůrkou.
 • 26. ledna jsme byli povoláni do Chotěboře kde KOPIS obdržel upozornění na hustý černý dým z areálu Chotěbořských strojíren. Šlo o požár osobního automobilu, který zlikvidovala jednotka HZS Chotěboř a dobrovolné jednotky se vrátily po domluvě s VZ zpět na základny.
 • 24. března prošly oba automobily technickou prohlídkou.
 • 27.-28. Března proběhla na stanici v HB pravidelná COP velitelů v délce 16. Hodin.
 • 5. června během příprav na noční soutěž jsme vyjížděli do |Chotěboře, areálu firmy OSEVA ulice 5. Května. Událost byla planý poplach a jednotky byly vráceny zpět.
 • 30. srpna jsme vyjížděli k požáru lesa u Libické Lhotky. Na místě bylo nutné zlikvidovat ohniště a důkladně prolít prostor 10×10 m.
 • 19. září jsme odstraňovali spadlý strom na silnici u obce Chloumek, účast 3 členové jednotky.

Tímto je zpráva u konce a závěrem bych chtěl všem kteří se do naší činnosti zapojili, nebo nás v ní podporovali poděkovat.

Velitel výjezdové jednotky

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ V ROCE 2015

Dovolte nám, abych vás v krátkosti seznámili s naší činností v uplynulém roce. Oddíl měl 49 členů, včetně dorostenců, a je nejpočetnějším v okrese Havlíčkův Brod. Velmi nás těší, že libické děti mají o hasičinu zájem, že se věnují činnostem, které probíhají právě tady u nás, v Libici.

V loňském roce jsme se soustředili na, pro nás stěžejní, soutěže, jako je hra Plamen a Havlíčkobrodské turné. Nezanedbali jsme ani charitativní aktivitu Český den proti rakovině, na konto Ligy proti rakovině jsme zaslali 5 040,- Kč. Tato akce je už tak tradiční, že nám připadá, že kdybychom vám kytičky nenabídli, asi byste se divili, a to je moc fajn. Na podzim jsme se poprvé zapojili do celonárodní kampaně 72 hodin. Na přelomu července a srpna přes 30 dětí stanovalo ve Ždírci n/D v areálu tamějších hasičů.

Jak už jsme zmínili, jsme velmi početný oddíl, takže tomu byla uzpůsobena i příprava na obvodové kolo hry Plamen, startovala nám v kategorii mladších i starších dvě družstva, tj. celkem 38 dětí. Že to zvládly skvěle, jste mohli vidět tady u rybníka, kde se obvod pořádal. Ze 4 družstev postoupila 3 do okresního, kde v kategorii mladších obsadili 3. místo a stejně tak v kategorii starších družstvo A bylo 3., družstvo B mělo velkou smůlu, protože během soutěže se celkem 4 zranili, skončili 10. Tady bychom se ještě zastavili u složení reprezentujícího družstva mladších. Protože v den konání okresního kola probíhaly jazykové zkoušky, na okrese nás reprezentovali ti nejmladší, tedy ti méně zkušení. Vůbec nepřeháníme, když řekneme, že jsou skokany roku či největším objevem sezony a že jsme na ně víc než pyšní. Jak by ne, když někteří z nich chodili tehdy ještě posledním rokem do školky a stali se našimi členy na jaře.

Začátkem října 35 libických dětí startovalo v závodu požární všestrannosti ve Veselém Žďáře. Starším se nedařilo podle očekávání a budou muset hodně bojovat, aby se umístili na jaře, mladší byli 4.

Atmosféru Havlíčkobrodského turné jste mohli také zažít tady u nás u rybníka, kde se konal jeho první díl. Mohli jste tedy vidět, že je to soutěž, ve které se účastní v každé kategorii více než 30 družstev. Když tedy uvedeme, že naše A byla v kategorii mladších na 3. místě, v kategorii starších dokonce na místě 2., je to veliký úspěch. Neztratila se ale ani další družstva, také reprezentovala svou Libici vzorně. Pro představu ještě dodáme, že v každé kategorii jsme soutěžili se  3 družstvy. Prakticky to tedy znamenalo, najet s mašinou v úvodu závodu do prostoru příprav a potom ji nandávat, sundávat z plata, motat hadice, hlídat materiál, počítat děti,… Opět jsme byli jediný sbor, který umožnil takovému množství dětí se zúčastnit. Velké poděkování patří strojníkům, tedy Milanu Klepetkovi, Honzovi Řípovi a Karlu Sysrovi, ale stejně tak všem maminkám, tatínkům, kteří nás doprovázeli, svými auty dopravovali a hodně pomohli nejen s nářadím, ale i s dětmi, s jejich převlékáním,…Ono není jednoduché (možná v této době ani normální) strávit celý den na soutěži a pořád tahat mašinu či rovnat dresy. My však tuto podporu máme a velmi si jí vážíme.

Ještě bychom se závěrem zmínili o jedné akci. 10. října se 48 dětí a rodičů z Libice zapojilo do kampaně 72 hodin pro přírodu, lidi a místo, kde žijeme. Ve spolupráci se společností Obecní lesy a zeleň jsme uklízeli les v lokalitě Spálava. Moc děkujeme Zuzce Kovačkové, která se nám věnovala a slibujeme, že příště už žádnou hromadu nepostavíme na cestě. Tuto aktivitu hodnotíme jako velmi zdařilou, užili jsme si legraci a bylo za námi vidět i kus práce.

Závěrem chceme ještě jednou poděkovat všem, kteří nám vytváří podmínky pro činnost. Především sboru, který nám zajišťuje materiál a stará se o areál u rybníka. Zároveň musím vyzvednout i spolupráci s fotbalovým týmem, jenž nám vyšel vstříc a domluvil termíny svých zápasů mimo naše soutěže.

vedoucí mladých hasičů

Zpět: Historie v letech 2006 – 2010
Dále: Historie v letech 2016 – 2020

Comments are closed.