ČASOVÁ OSA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LIBICE NAD DOUBRAVOU

Důležité časové milníky sboru dobrovolných hasičů Libice nad Doubravou.

Důležité časové milníky sboru dobrovolných hasičů Libice nad Doubravou.

2023

2. místo v soutěži  Zlatý erb 2023 o nejlepší webové stránky sboru dobrovolných hasičů Kraje Vysočina. Umístění jsme převzali 18. dubna 2023 při slavnostním ceremoniálu v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě.

2022

26.2.2022 bylo za přítomnosti pozvaných hostů a zástupců sboru slavnostně uvedeno do poplachového plánu HZS Kraje Vysočina nové hasičské auto Iveco Daily. Automobil Iveco má šestimístnou jednoprostorovou kabinu se sedaly ve dvou řadách. V předním nárazníku je zabudovaný naviják. Za kabinou je účelová nástavba z hliníkových profilů s roletami. Vozidlo je vybaveno osvětlovacím stožárem, elektrocentrálou, kalovým čerpadlem plovoucím čerpadlem, motorovou pilou, dvěma dýchacími přístroji a dalším vybavením. Poté následoval raut pro přítomné hosty na Pilnově statku.

Požární stříkačka byla po květnové poruše odvezena na generální opravu. Ta se nakonec vyšplhala na závratných 125 000 Kč.

2021

Činnost sboru byla v tomto roce velice poznamenána koronavirovou pandemií. Z důvodů zákazů pořádání jakýchkoli akcí a shromáždění se nekonaly žádné tradiční akce a ani výroční valná hromada.

2020

Činnost sboru byla v tomto roce velice poznamenána koronavirovou pandemií. Z důvodů zákazů pořádání jakýchkoli akcí a shromáždění se nekonaly žádné tradiční akce a ani výroční valná hromada.

2019

Počet členů jednotky se snížil o jednoho člena a jednotka má 15 členů kteří mají podepsanou smlouvu s ÚM.  Mladí hasiči nezanedbali ani charitativní aktivitu Český den proti rakovině. Na konto Ligy proti rakovině jsme zaslali 8722 Kč.

2018

Zasloužilý hasič: V pátek 4. května 2018, přesně na svátek sv. Floriána – patrona hasičů, obdržel Karel Sysr st. nejvyšší vyznamenání SH ČMS „Zasloužilý hasič“.  Je to výběrové vyznamenání, které se uděluje jen členům – hasičům, kteří svoji celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Uděluje se zpravidla po 5 letech po udělení medaile Za mimořádné zásluhy při dodržení délky 35 let členství a dovršení 60 let věku. Titul uděluje výkonný výbor SH ČMS. Předání titulu probíhá v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi, při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy Zasloužilých hasičů. Nositel titulu obdrží medaili, diplom a klopový odznak, titul se neuděluje opětovně a lze jej udělit in memoriam. Většina nositelů tohoto titulu přes svůj vysoký věk stále aktivně pracuje v různých funkcích ve sborech, okrscích, v OSH, KSH a v ústředních orgánech SH ČMS. Předáváním svých bohatých zkušeností napomáhají při plnění úkolů v požární ochraně.

2017

Dne 29. 10. další silný vítr opět napáchal velké škody. Naše jednotka odstraňovala stromy ze silnice u Lhůty, pod Kroměšínem a v Bezlejově a u obce Klokočov. V oddíle mladých hasičů se aktivit účastnilo 44 dětí. Družstvo žen se během roku zúčastnilo několika soutěží.

2016

Velmi nás zasáhla zpráva o onemocnění Klárky z Bezděkova. Mladí hasiči se rozhodli rychle a butony s nápisem Pomáhám Klárce pak zdobily mnohé návštěvníky čarodějnic. Vybráno bylo celkem 11 870 Kč. Za 14 dní nabízeli MH žluté kytičky měsíčníku lékařského v rámci Českého dne proti rakovině a občané byli opět vstřícní a naše SDH zaslalo na účet Ligy proti rakovině 5 227 Kč.

2015

Oddíl mladých hasičů má 49 členů, včetně dorostenců, a to je nejpočetnějším v okrese Havlíčkův Brod.  V 17. ročníku soutěže Zlatý erb kraje Vysočina jsme obsadili 5. místo v kategorii o nejlepší webové stránky sboru.

2014

Pro potřebu pořádání soutěží byla zakoupena nová bezdrátová časomíra za 31 tis. Kč, kterou jsme hned vyzkoušeli při pořádání VCŽH. V 16. ročníku soutěže Zlatý erb kraje Vysočina jsme obsadili 4. místo v kategorii o nejlepší webové stránky sboru.

2013

130. výročí založení

Při příležitosti 130. výročí svého založení převal sbor Stuhu III. stupně k historickému praporu od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Toto ocenění obdrží jako první SDH v okrese Havlíčkův Brod. V krajském kole soutěže Zlatý erb 2013 o nejlepší webové stránky SDH v Kraji Vysočina získal náš sbor 2. místo.

2012

Sbor má 93 činných členů, 27 MH a 8 přispívajících. 8. června jsme pořádali 2. ročník noční soutěže „Velká cena Železných hor“. 31. 8. jsme jako první na okrese organizovali noční soutěž MH v požárním útoku v rámci Havlíčkobrodského turné.

2011

Hlavní sportovní akcí tohoto roku bylo uspořádání 1. ročníku noční soutěže „Velká cena Železných hor“ v pátek 10. června za pěkného počasí u rybníka. Ke konci roku měl sbor 93 činných, 26 MH a 6 přispívajících. Zatím pravidelně každý třetí rok pořádáme místo plesu maškarní průvod, ten se uskutečnil 19. února. Aby SDH mohl čerpat dotaci na činnost MH, musel zavést podvojné účetnictví, které si hradí svými prostředky.

2010

Velkou kulturní akcí v Libici bylo uspořádání koncertu „Carl Orff Carmina Burana“ včetně vystoupení dětského sboru Kvítek na náměstí. SDH zajišťovalo obsazení čtyř stánků s občerstvením, pořadatelskou službu, postavení a likvidaci podia pro účinkující.

Během dubna byla v chatě u rybníka vybetonována podlaha, položeno nové lino, namontována nová kuchyňská linka a pult včetně nového průtokového ohřívače vody. Do chaty byla také zhotovena městysem nová elektro přípojka přímo ze sítě. V tomto roce se začala používat výkonnější motorová stříkačka, což bylo při soutěžích znát na lepších časech.

2009

Zabíjačkové hody proběhly 19. – 21. 3. Byli poraženi tři vepři. Stejný ohlas měly i vepřové hody připravené tentokráte z již zabitých vepřů konané ve dnech 13. – 14. 11. Do prodeje bylo připraveno 380 jitrnic, 19 tlačenek, dva pařáky polévky, 25 l guláše a rozporcované maso.

Stěžejní akcí okresního formátu bylo pořádání soutěže – Pohár IZS – 19. září. O přidělení pořčadatelství bylo rozhodnuto už v roce 2005. Ředitelství HZS oslovilo nejen zázemí, ale především kvalitní a spolehlivá práce sboru v posledních letech. Této akci tedy předcházely mohutné přípravy. Zapojeno bylo kolem 30 členů SDH a jejich rodinných příslušníků.

2008

125. výročí založení

Oslavy 125. výročí založení sboru probíhaly ve dnech 8., 9., 11., 17. a 18. května. Společně s KD Junior Chotěboř jsme pořádali 8. května „Cestu pohádkovým lesem“. 9. května se v KD od 18 h konala slavnostní schůze. Vyvrcholením celé schůze bylo pak předání „Čestného praporu SH ČMS“, nejvyššího ocenění, které může sbor vůbec dostat. 11. května, v neděli dopoledne, se v areálu u rybníka konalo oblastní kolo hry Plamen. Naši mladí hasiči obsadili skvělé 2. (starší kategorie) a 3. místo (mladší kategorie). Hlavní část programu oslav proběhla v sobotu 17. května a neděli 18. května. V sobotu proběhla v areálu u rybníka okrsková soutěž, odpoledne předvedli také v areálu u rybníka profesionální hasiči z Chotěboře ukázku vyprošťování osob z automobilu a zdolávání ohně z výsuvného žebříku. Poté následovala ukázka požárních útoku MH. Po zapálení makety domku byl ruční sirénou vyhlášen poplach pro libické hasiče. Nejdříve přijela ruční čtyřkolová stříkačka tažená koňmi, nasála vodu a ukázala hašení tou nejstarší technikou. Poté přijel dopravní automobil Praga RN s namontovanou stříkačkou PS 16, jehož posádka předvedla zásah s tímto strojním vybavením. Následoval příjezd hasičské Avie s PS 12, její, převážně ženská, posádka přispěla také k částečnému hašení požáru. Na závěr diváci zhlédli příjezd a práci libické nejnovější techniky – cisterny T 815 s vysokotlakým dělem. 18. května se Libice probudila do velmi nevlídného počasí s trvalým deštěm. Odpoledne ve 13.30 h začala za účasti členů sboru, občanů a významných hostů mše svatá se žehnáním praporu, který si sbor nechal na vlastní náklady (cca 51 tisíc Kč) zhotovit u rodinné firmy Velebný v Ústí n/O. Na závěr mše k praporu připevnil pamětní stuhu Kraje Vysočina hejtman kraje, RNDr. M. Vystrčil. Poté byl za tónů státní hymny položen věnec k pomníku padlých v 1. sv. válce. Protože déšť neustával, přešel průvod hasičů, mažoretek, MH a občanů vedených hudbou Golčovanka kolem požární zbrojnice do KD. Zde vystoupil se svým představením národopisný soubor Kalamajka.

2007

8. září náš sbor navštívili za účelem obnovení spolupráce předem ohlášení zástupci SDH Libice n/C. Prohlédli si obec, areál u rybníka i požární techniku v PZ. Poté se uskutečnila v pohostinství U Bambuchů beseda. Byl dohodnut zájezd do družební Libice na červen 2008, bohužel se ho nepodařilo realizovat.

Po delším jednání městys zakoupil od Čepra Šlapánov starší cisternu na 8 tisíc l vody T 815. ÚM dovybavil zásahové vozidlo plovoucím čerpadlem a motorovou pilou. 27. září proběhlo slavnostní uvedení Tatry 815 do provozu HZS Kraje Vysočina za účasti předsedy Senátu ČR p. P. Pitharta, hejtmana Kraje Vysočina p. Vystrčila.

2006

Hasičský ples byl po delší odmlce pořádán 21. 1. v KD. Do tomboly bylo zajištěno 225 cen, přišlo 130 návštěvníků. Při příležitosti oslav 860 let od první písemné zmínky o obci došlo k navrácení statutu „městys“, SDH při této příležitosti připravil v požární zbrojnici výstavu fotografií o činnosti sboru. Z tohoto důvodu zcela výjimečně jsme chyběli na Poháru IZS v Uhelné Příbrami. Proběhly další úpravy okolí chaty, na WC byl zaveden elektrický proud. U sušáku na hadice bylo zhotoveno navíjecí zařízení.

2005

5. února se po tříleté přestávce konal masopustní průvod v Libické Lhotce a Libici. Doprovázela ho hudba p. Dlouhého, byla objednána již rok předem. Torzo sušáku na hadice bylo z parku přemístěno ke KD. Zde byl také opraven, natřen. 28. 10. byl u kotelny KD postaven.

2004

Při kulturní akci Cauntry saloon (7. srpen) v kulturní stodole jsme zajišťovali ostrahu a provozovali stánky s opékaným seletem, uzeninou a nápoji. Na VVH 11. 12. byl zvolen nový výbor na léta 2005 – 2009 v tomto složení: P. Rutsch – starosta, V. Mrva – místostarosta, L. Culek – velitel, K. Sysr st. – jednatel, J. Pešková – pokladní, Fr. Němec – kulturní referent, L. Žaloudek – materiální referent, P. Bílek – preventista, D. Peřina – správce chaty, T. Málek, Ant. Pleskač – velitel družstva, M. Klepetko, J.Pešek ml. – řidič, strojník.

2003

120. výročí založení

Oslavy byly zahájeny v sobotu 17. května v 8 h okrskovou soutěží obsazenou 19 družstvy. Po obědě byla divákům předvedena ukázka činnosti IZS při likvidaci dopravní nehody za pomoci vysokotlakých nůžek, využití vysokozdvižné plošiny a ukázka těžké moderní hasící techniky – tanku – příslušníky armády ČR z Pelhřimova. Poté program pokračoval soutěžemi v požárním útoku místních hasičů od dětí po důchodce. Od 19 h potom k tanci na Pilnově statku hrála hudba p. Fikara z Vísky. V neděli odpoledne se seřadil před požární zbrojnicí průvod hasičů, jeho součástí byla i čtyřkolová hasičská stříkačka tažená koňmi a obsluhována našimi staršími členy. Průvod se odebral na náměstí k pomníku padlých, kde byl za zvuků hymny položen věnec. Za hojné účasti veřejnosti a v doprovodu hudby průvod pokračoval na Pilnův statek, zde dále kapela vyhrávala.

2002

Na 9. února jsme po náročném rozhodování připravili po 16 letech maškarní průvod Libickou Lhotkou a Libicí. Na zajištění vlastních masek jsme měli málo času, část jsme jich půjčili v okolních vesnicích. Většina účastníků průvodu byla na takové akci poprvé. Hudebníky zajišťoval p. Bambuch z různých koutů republiky.

Na jaře jsme dřevotřískou zpevnili podlahu v chatce, zhotovili pult u okének. Střecha bude upravena dle požadavků CHKO Nasavrky na jaře 2003.

2001

Pro zkvalitnění sportovní i kulturní činnosti sboru se výbor rozhodl vybudovat zázemí u rybníka Doubravák. Od firmy KHP Hlinsko sídlící v prostorách bývalého VKK byla dodána chatka o rozměrech 3×5 m pouze za hodnotu materiálu, tedy za 10 tisíc Kč. OÚ zajistil položení panelů pod chatku, úpravu přístupové cesty, zavedení vody a elektřiny. Poprvé byla chatka využita při jarním kole hry Plamen. Tehdy ještě zbývalo kromě jiného dodělat dveře, zpevnit podlahu a položit vrchní střešní krytinu.

2000

Když se HZS Chotěboř podílel na likvidaci havárie stíhaček ve vojenském prostoru Bílek, naši drželi dvouhodinovou pohotovost na stanici v Chotěboři. Na Pilnově statku jsme spolupořádali 3. června dětský den. Na zakoupení cen jsme přispěli částkou 1.000,- Kč.

1999

K 1. 1. měl sbor 85 členů dospělých a cca 40 dětí. Na pozvání navštívilo pět členů 30. října družební Libici nad Cidlinou a předali k 115. výročí založení jejich sboru vázu. 29. května jsme vystavili obě naše ruční stříkačky v rámci dětského dne na letišti Dobkov.

1998

115. výročí založení

V tomto roce měl sbor 81 dospělých a 45 mladých a 4 přispívající členy.

Součástí oslav 115. výročí založení bylo i předávání věrnostních medailí a stužek, celkem jich bylo zakoupeno 61 ks. V sobotu 16. května od 8 h proběhla okrsková soutěž. Od 13 h se pak soutěžilo v požárním útoku ve všech věkových kategoriích. Večer od 19 h v jídelně KD vyhrávala k tanci hudba. V neděli 17. května od 14 h byla předvedena ukázka požárního útoku na maketu domku se starou koňskou stříkačkou i současnou technikou. Od 15 h probíhaly různé sportovní soutěže pro děti.

1997

Po několika letech se podařilo obnovit činnost mladých hasičů pod vedením Jitky Rutschové a za pomoci dalších členů. 20 dětí se zúčastnilo jarního i podzimního kola hry Plamen. Protože byl o činnost mezi dětmi zájem, během zimy se projednávalo zajištění odborných vedoucích, členství MH, zhotovení překážek pro štafety apod.

1996

Náš sbor prostřednictvím VJ pečuje o akceschopnost požární cisterny Š 706 Trambus a požární Avii A 31 vybavenou PS – 12. Celkem třikrát se realizoval sběr železného šrotu, který byl zdarma traktorem OÚ odvezen do Chotěboře. Zisky z této akce se vyšplhaly na 6 tisíc Kč.

1995

Na jaře zakoupil OÚ starší cisternové vozidlo Š 706 –Trambus od města Golčův Jeníkov. Po drobných opravách provedených členy sboru a výměnou pojezdové spojky v ČSAD Chotěboř bylo vozidlo uvedeno do provozu. Velitel sboru O. Pátek jednal s možnými sponzory o nakoupení hadic, které se nakonec podařilo zakoupit.

1994

4. června se na pozvání zúčastnilo 12 členů oslav 110. výroční založení SDH Libice n/C, kde předali jako dar malovanou vázu v hodnotě 800,- Kč.

V tomto roce bylo aktualizováno složení výjezdové jednotky: velitel – O. Pátek, členové – J. Berák, L. Culek, Mil. Culek, Jos. Dymák, M. Klepetko, V. Marek, L. Málek, M. Nermuť, Fr. Němec, Jos. Pavliš, Jiří Pešek, Vl. Pleskač, Fr. Souček, R. Záruba, K. Sysr, Jos. Dymák ml. a Jar. Dymák. Povinností VJ je výjezd do 10 minut po vyhlášení poplachu, pravidelně se proškolovat a podrobovat zdravotním prohlídkám.

1993

110. výročí založení sboru

Oslavy byly zahájeny 15. května dopoledne na louce za Turkovými okrskovou soutěží. Poté následovala ukázka vyprošťování osob z havarovaného automobilu, kterou předvedli členové HZS Chotěboř. Večer byla v KD uspořádána taneční zábava.

1992

Nekonal se tradiční plas ani kácení máje. Okrskové soutěže se zúčastnila dvě družstva mužů. Mladší muži postoupili do okresního kola (13. 6.).

1991

V tomto roce došlo ke změně názvu naší organizace na Sbor dobrovolných hasičů a funkce předsedy na starostu. Sbor dále schválil požadavek starosty OÚ týkající se využití patra zbrojnice jako kanceláře OÚ nebo zdravotního střediska.

1990

K 1. lednu měl sbor 83 členy, z toho 28 žen. Stav finančních prostředků: pokladna 1.487,- Kč, BÚ 2.343,- Kč.

1989

Slavnostní otevření nové požární zbrojnice se konalo 8. května. Za doprovodu hudby byl podáván guláš, chlebíčky apod. V tomto roce měl sbor 81 členů. V tomto roce převzal sbor starší požární automobil A 31 s PS-12.

1988

V jarních měsících byla veškerá činnost zaměřena na dokončovací práce na výstavbě budovy PZ. Jednalo se o omítky garáží, obklady v přízemí, dlažby a zámečnické práce. V tomto roce bylo na PZ odpracováno 2.100 h.

1987

4. dubna bylo po zimní přestávce zahájeno pokračování výstavby PZ. Během roku bylo na PZ odpracováno 2.285 h.

1986

Důležitou akcí tohoto roku bylo zahájení výstavby požární zbrojnice. Pro tento účel obec zakoupila starý patrový rodinný domek č. p. 36. Jiný, vhodnější, pozemek se v obci nenašel. Ve dnech 24. a 25. 5. byla zahájena výstavba PZ výkopem základů. Na VČS 14. prosince bylo apelováno na členskou základnu s cílem zvýšit aktivitu členů při výstavbě PZ.

1985

Po dohodě s kulturní komisí místního JZD se budou kulturní akce v příštím roce konat v novém KD. Na návrh přestavby „Panské stodoly“ na požární zbrojnici bylo odpovězeno, že není znám majitel uvedeného objektu a JZD nesouhlasí s navrženou přestavbou.

1984

Na mnoha schůzích bylo konstatováno, že je třeba obnovit práci s mládeží. Ani v tomto roce však k tomu nedošlo. 7. července byla zahájena oprava propouštějící hráze veřejné nádrže v Libické Lhotce. Jednalo se o ruční vykopání základu, betonování prahu pod panely.

1983

100. výročí založení

28. května okresní kolo hry Plamen na louce „Morávka“ a okrsková soutěže v požárním sportu podél silnice k Hranicím. Večer přátelský večírek. Neděle 29. 5. pokračování okresního kola Plamen, položení věnce k pomníku padlých, slavnostní veřejná schůze v zasedací místnosti MNV Libice a sportovní zábavné odpoledne.

1982

Přípravy 100. výročí založení sboru v roce 1983 jsou v plném proudu, komise ve složení: V. Novotný, J. Bačkovský, J. Saidl, Ant. Ptáček, M. Nermuťová a V. Pátková pokračuje v přípravě almanachu, je schváleno 250 ks pamětních talířů a medailí. Po delší přestávce Blanka a Jindřiška Němcovy a Marie Zárubová ve spolupráci s naší organizací, ČSŽ a OB nacvičily s dětmi pohádku „O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“, kterou zahrály i pro žáky okolních škol.

1981

Stále se nepodařilo najít nového cvičitele mládeže. Z tohoto důvodu byla účast mládeže na soutěžích přerušena.

1980

Ochotnický divadelní soubor „Vojan“ z Libice n/C předvedl své představení, které bylo všemi dobře přijato. K dalším kulturním akcím patřil ples, 16. února maškarní průvod, večer taneční zábava, pomlázková zábava, lhotecké posvícení. 13 členů darovalo krev.

1979

V neděli 2. června odpoledne přišla malá letní bouřka s přeháňkou, s sebou přinesla velmi smutnou zprávu – Honzík Šťastný, jak jsme mu všichni říkali, se v rybníku u Sokolovců utopil. Odešel otec pěti dětí a našemu sboru člen, který byl duší veškerého kulturního a sportovního dění ve sboru i v celé obci.

1978

95. výročí založení

Jednodenní oslavy proběhly 20. května, dopoledne slavnostní schůzí v obřadní síni MNV, odpoledne proběhla na bývalém hřišti „Pod Skálou“ okrsková soutěž dospělých. Navečer byl položen věnec k pomníku padlých a večer ukončila oslavy taneční zábava. Sbor má 84 členů dospělých a 34 mladých požárníků.

1977

Zásluhou M. Motla a V. Chvojky se podařilo obnovit činnost mladých požárníků. Autobusový zájezd do Libice n/C se konal 9. července.

1976

Dne 10. července se uskutečnil společný zájezd obou Libicí do jižních Čech. Sraz libických sborů byl stanoven na 9. hodinu v Táboře. Klubovna sboru, jež dosud sídlila v přístavku požární zbrojnice, byla přemístěna do přízemí zámku. Sbor má ke konci roku 76 členů.

1975

Na pomlázkovou taneční zábavu dne 30. března 1975 přijela autobusem hudba „Požárník“ z Libice nad Cidlinou včetně dalších 30 členů jednoty. 31. května se uskutečnil autobusový zájezd do Libice n/C. Po občerstvení, předání obrazu a prohlídce města následoval zájezd do Poděbrad včetně projížďky parníkem. Program ukončila večer taneční zábava.

1974

Na základě ústního jednání i dopisů bylo dohodnuto, že naši obec navštíví dne 14. září v 18 h požárníci z Libice nad Cidlinou. Dobrou náladu podpořila cidlinecká hudba. Převzetí daru, obrazu, odstartovalo dlouholetou družbu.

V průběhu roku bylo pokračováno na dokončení vodní nádrže na „Obci“ včetně oplocení.

Comments are closed.