FOTKY-SOUTĚŽ BEZDĚKOV

Fotky ze soutěže v požárním útoku u příležitosti oslav 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bezděkove ze dne 13.8.2011. (FOTO 2011)

+ nové fotky ze soutěže o pohár města Chotěboř konaného 25.6.2011 na letišti v Dobkově. (FOTO 2011)

HASIČSKÁ SOUTĚŽ „O VELKOU CENU ŽELEZNÝCH HOR“


SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LIBICE NAD DOUBRAVOU SI VÁS DOVOLUJE POZVAT DNE 10. 6. 2011 NA 1. ROČNÍK NOČNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE „O VELKOU CENU ŽELEZNÝCH HOR“

Program soutěže:
20:00 – 20:30 prezence
20:45 – 20:55 nástup a porada velitelů, rozlosování soutěže
21:00 zahájení soutěže

Výstroj:
dle pravidel požárního sportu

Provedení hasičského útoku:
hasičský útok bude proveden podle platných pravidel požárního sportu v kategoriích ženy a muži, přípravný čas na základně 5 minut, hadice B 75, hadice C 52
bez nastartované hasičské stříkačky, vodní zdroj nádrž PS
terče srážecí válce

Startovné a přihláška:
startovné činí 300,- Kč za družstvo a bude hrazeno na místě, z této částky bude zajištěno občerstvení pro soutěžící

Závazné přihlášky zasílejte do 31. 5. 2011 na adresu tomasmalek.libice@seznam.cz (tel: 728 638 449), případně pavelrutsch@seznam.cz (tel: 737 316 331).

Těšíme se na Vaši účast.

FOTO-VIDEO CVIČENÍ

05.05. 2011 se konalo jedno ze cvičení štafet a požárních útoků, kterého se účastnilo družstvo žen a družstva mladých hasičů.

Více fotografií naleznete na stránce FOTO 2011 a videa na stránce VIDEO.