SOCHA SVATÉHO FLORIÁNA

Náš sbor je jeden z nejstarších na okrese a 14. května to bylo přesně 135 let od jeho založení. Jako připomínku jsme uspořádali slavnostní členskou schůzi, před kterou došlo ještě k odhalení a vysvěcení sochy svatého Floriána panem farářem. Umístěna je naproti hasičské zbrojnici. O její výrobu se postaral pan Josef Cyprian a je z šumavského letního dubu. Sbor ji nechal vyrobit na své náklady a daroval ji všem obyvatelům městyse. Podstavec pod sochou vybudoval městys Libice n/D .

Proč svatý Florián? Svatý Florián z Lorchu byl katolický světec a mučedník. Je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm – hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. V ikonografii je obvykle znázorňován v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasí požár. Jeho kult byl značně rozšířen i v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru.

Comments are closed.